Otwarcie Posterunków Policji w Turobinie i Wojsławicach

Data publikacji 11.10.2023

Otwarcie posterunków Policji odbyło się dziś w Turobinie (powiat biłgorajski) oraz Wojsławicach (powiat chełmski). Symboliczne klucze przekazał kierownikom posterunków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński gratulując lokalnej społeczności nowej siedziby odtworzonych posterunków. W wydarzeniu udział wziął Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy.

 • Posterunek Policji w Turobinie.
 • Ujęcie z drona na Posterunek Policji w Turobinie.
 • Policjanci z Posterunku Policji w Turobinie.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki przemawia do zgromadzonych gości.
 • Zdjęcie przedstawia zgromadzonych gości na uroczystym otwarciu Posterunku Policji w Turobinie.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wręcza okolicznościowy klucz kierownikowi posterunku komisarzowi Stanisławowi Łazurowi.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk gratuluje kierownikowi posterunku komisarzowi Stanisławowi Łazurowi.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wręcza kluczyki do nowego radiowozu funkcjonariuszowi Posterunku Policji w Turobinie.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk gratuluje policjantowi z Posterunku Policji w Turobinie nowego radiowozu.
 • Kapelan Lubelskiej Policji ksiądz Bogdan Zagórski odmawia modlitwę w związku z poświęceniem Posterunku Policji i nowego radiowozu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza pamiątkowy ryngraf Andrzejowi Kozinie Wójtowi Gminy Turobin.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza pamiątkowy ryngraf Jarosławowi Adamkowi Dyrektorowi Działu Handlowego firmy Climatic.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przemawia do zgromadzonych gości.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przemawia do zgromadzonych gości.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk przemawia do zgromadzonych gości i funkcjonariuszy.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk przemawia do zgromadzonych gości i funkcjonariuszy.
 • Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk podziękował za kolejne posterunki, które wracają na mapę naszego województwa.
 • Wspólne zdjęcie funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Turobinie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji w Lublinie oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wpisuje się do księgi pamiątkowej.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk wpisuje się do księgi pamiątkowej.
 • Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wpisuje się do księgi pamiątkowej.
 • Zaproszenie goście zwiedzają nowy Posterunek Policji w Turobinie.
 • Zaproszeni goście zwiedzają nowy Posterunek Policji w Turobinie.
 • Pomieszczenie biurowe nowego posterunku.
 • Pomieszczenie biurowe nowego posterunku.
 • Pomieszczenie biurowe nowego posterunku.
 • Nowy oznakowany radiowóz, zakupiony z Programu Modernizacji Służb Mundurowych przez Komendę Główną Policji.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości podczas otwarcia Posterunku Policji w Wojsławicach.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki przemawia do zgromadzonych gości.
 • Zgromadzeni goście i funkcjonariusze na uroczystym otwarciu Posterunku Policji w Wojsławicach.
 • Klucz do nowej siedziby posterunku odebrał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów Policji kierownik PP w Wojsławicach asp. szt. Janusz Zgórski.
 • Komendant Główny Policji gratuluje kierownikowi Posterunku Policji w Wojsławicach nowej siedziby.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wręcza kluczyki do nowego radiowozu funkcjonariuszowi Posterunku Policji w Wojsławicach.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie gratuluje funkcjonariuszom nowego radiowozu.
 • Budynek jak i przekazany policjantom nowy radiowóz został poświęcony przez ks. Kanonika Zbigniewa Kasprzyka - Proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach oraz Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Pamiątkowe ryngrafy odebrał Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk oraz Wójt Gminy Wojsławice Pan Henryk Gołębiowski.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przemawia do zgromadzonych gości.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przemawia do zgromadzonych gości.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk przemawia do zgromadzonych gości i funkcjonariuszy.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk przemawia do zgromadzonych gości i funkcjonariuszy.
 • Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk podziękował za kolejne posterunki, które wracają na mapę naszego województwa.
 • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed przemawia do zgromadzonych gości.
 • Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski przemawia do zgromadzonych gości.
 • Na zdjęciu widzimy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z kierownictwem Lubelskiej Policji oraz z zaproszonymi goścmi.
 • Wspólne zdjęcie funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Turobinie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji w Lublinie oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wpisuje się do księgi pamiątkowej.
 • Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk wpisuje się do księgi pamiątkowej.
 • Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wpisuje się do księgi pamiątkowej.
 • Zaproszenie goście zwiedzają nowy Posterunek Policji w Wojsławicach.
 • Komendant Główny Policji wręcza tabliczkę pamiątkową Kierownikowi Posterunku Policji w Wojsławicach.
 • Pomieszczenie biurowe nowego posterunku.
 • Pomieszczenie biurowe nowego posterunku.
 • Pomieszczenie biurowe nowego posterunku.
Powrót na górę strony