Wojewódzkie obchody Święta Policji w Kazimierzu Dolnym

Data publikacji 17.07.2023

Na terenie zabytkowego Zamku w Kazimierzu Dolnym odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie. W tej urokliwej scenerii nasi funkcjonariusze otrzymali podziękowania za trudną i pełną poświęcenia służbę, czego wyrazem były odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji złożyli parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji.

 • policjanci ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • komendanci oraz znajdująca się w tle kompania honorowa
 • element sztandaru policyjnego
 • policjantka za mównicą
 • medale i odznaczenia
 • tabliczka
 • wyróżnione osoby trzymają tabliczki z podziękowaniami
 • orkiestra policyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • kompania honorowa
 • dowódca uroczystości
 • zaproszeni goście
 • policjanci ze sztandarem policyjnym
 • dowódca uroczystości i zastępca komendanta głównego policji
 • dowódca uroczystości i zastępca komendanta głównego policji
 • zastępca komendanta głównego policji oddaje honor sztandarowi policji
 • zastępca komendanta głównego policji i kadra kierownicza
 • zastępca komendanta głównego i kompania honorowa
 • zastępca komendanta głównego i kompania honorowa
 • poczty sztandarowe
 • kompania honorowa
 • orkiestra policyjna
 • zaproszeni goście
 • awansowani policjanci
 • poczty sztandarowe
 • orkiestra policyjna
 • flaga Polski
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia
 • zastępca komendanta głównego wręcza odznaczenia i awanse
 • zastępca komendanta wojewódzkiego wręcza odznaczenia i awanse
 • zastępca komendanta głównego wręcza odznaczenia i awanse
 • wicewojewoda wręcza odznaczenia i awanse
 • komendant wojewódzki policji w Lublinie wręcza odznaczenia i awanse
 • awansowani policjanci
 • awansowani policjanci
 • komendant wojewódzki Policji w Lublinie wręcza odznaczenia
 • komendant wojewódzki Policji w Lublinie wręcza odznaczenia
 • zastępca komendanta głównego wręcza odznaczenia
 • zastępca komendanta głównego wręcza odznaczenia
 • komendant wojewódzki policji w Lublinie wręcza tabliczki z podziękowaniami
 • komendant wojewódzki policji w Lublinie wręcza tabliczki z podziękowaniami
 • komendant wojewódzki policji w Lublinie wręcza tabliczki z podziękowaniami
 • komendant wojewódzki policji w Lublinie wręcza tabliczki z podziękowaniami
 • wyznaczone osoby z tabliczkami z podziękowaniami
 • element sztandaru policji
 • zastępca komendanta głównego policji przemawia
 • zastępca komendanta głównego policji przemawia
 • ruiny zamku w Kazimierzu Dolnym
 • przemawia minister Przemysław Czarnek
 • stoi Zastępca Komendanta Głównego Policji w Lublinie oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
 • przemawia minister Przemysław Czarnek
 • przemawia minister Przemysław Czarnek
 • awansowani policjanci
 • przemawia wicewojewoda lubelski
 • przemawia wicewojewoda lubelski
 • element sztandaru policji
 • zastępca komendanta głównego policji, komendant wojewódzki policji w Lublinie oraz dwóch policjantów z Ukrainy
 • maskotka policyjna z dziećmi
 • dziewczynka na policyjnym kładzie
 • dziewczyna siedzi na policyjnym motocyklu
 • policjanci z laboratorium pokazują sprzęt
 • policyjni kontrterroryści pokazują sprzęt wykorzystywany w służbie
 • policjantka omawia znaki drogowe
 • policjantki rozdają profilaktyczne materiały
 • policjantki rozdają profilaktyczne materiały
 • policjanci pokazują sprzęt policyjny
 • policyjni motocykliści
 • policjantki promują zawód policjanta
 • policjant składa wieniec
 • Hołd oddaje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik.
 • Hołd oddaje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik
 • tablica upamiętniająca poległych i pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej
Powrót na górę strony