30 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie

Data publikacji 28.09.2022

W szeregi naszej formacji wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy. Dziś policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Wręczone zostały także odznaczenia resortowe dla funkcjonariuszy. Za zaangażowanie wniesione w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podziękował policjantom Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

 • kadra kierownicza
 • funkcjonariusze z sztandarem Policji
 • kadra kierownicza
 • nowi funkcjonariusze
 • Nowoprzyjęci funkcjonariusze ślubują
 • rotę ślubowania dyktuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki
 • Młodzi policjanci ślubują przy sztandarze
 • Nowoprzyjęci funkcjonariusze
 • Funkcjonariusze przy sztandarze Policji
 • Funkcjonariusze ze sztandarem Policji.
 • Nowoprzyjęci funkcjonariusze
 • Księża kapelani
 • Komendant Wojewódzki w Lublinie wręcza odznaki policyjne.
 • Komendant Wojewódzki w Lublinie wręcza odznaki policyjne
 • Komendant Wojewódzki w Lublinie wręcza odznaki policyjne
 • Policjantka wyczytuje nazwiska nowoprzyjętych funkcjonariuszy.
 • Nowoprzyjęci funkcjonariusze
 • Medale
 • Medale
 • Medale
 • Wojewoda Lubelski wręcza medale
 • Wojewoda Lubelski wręcza medale
 • Wojewoda Lubelski wręcza medale
 • Wojewoda Lubelski wręcza medale
 • nowoprzyjęci funkcjonariusze
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Funkcjonariusze
 • Kadra kierownicza
 • Przemawia Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
 • Przemawia Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
 • Przemawia Komendant Wojewódzki w Lublinie
 • Policjanci ze sztandarem opuszczają salę
 • Dowódca melduje zakończenie uroczystości
 • Zdjęcie grupowe
 • Policjanci z rodziną
 • Policjanci z rodziną
 • Policjanci z rodziną
 • Policjanci z rodziną
 • Policjanci z rodziną
Powrót na górę strony