Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika post. Edwarda Jezierskiego

Data publikacji 23.09.2022

Na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika na grobie przedwojennego policjanta. Posterunkowy Edward Jezierski był funkcjonariuszem Policji Państwowej, który 22 września 1927r. w Godziszowie podczas służby zginął tragicznie w strzelaninie z bandytami. Odsłonięcia odrestaurowanej mogiły dokonał w asyście zaproszonych gości Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki wraz z potomkiem poległego policjanta - Panem Pawłem Jezierskim.

 • Mszą świętą odprawiona w kościele pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Na zdjęciu widzimy kompanię honorową Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • W pierwszym planie zdjęcia widzimy od prawej p.o. Dyrektora Biura Edukacji Historycznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Horosz, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki oraz Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna.
 • Nabożeństwo koncelebrowane przez biskupa sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wraz z kapelanem Policji Lubelskiej.
 • Funkcjonariusze policji w kościele.
 • Wnętrze kościoła pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na którym widać policjantów podczas mszy.
 • W pierwszym planie zdjęcia kobieta biorąca udział w mysz. W drugim planie ubrani w mundury galowe funkcjonariusze policji.
 • Grot sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z napisem policja i Godłem Polski.
 • Po prawej stronie zdjęcia Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna dziękuje biskupowi sandomierskiemu Krzysztofowi Nitkiewiczowi za nabożeństwo.
 • W pierwszym planie zdjęcia Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna za nim aspirant sztabowy Artur Garbacz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.
 • Tabliczka pamiątkowa dla biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza za celebrowanie mszy świętej w dniu 22 września 2022 roku z okazji uroczystości odnowienia pomnika posterunkowego Edwarda Jezierskiego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości na cmentarzu w Janowie Lubelskim.
 • Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna przemawia do zgromadzonych gości.
 • W pierwszym planie zdjęcia po prawej stronie nadinspektor Artur Bielecki przemawia do zgromadzonych gości. W drugim planie zdjęcia po lewej stronie Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna.
 • Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki przemawia do zgromadzonych gości.
 • Na zdjęciu widzimy dwóch policjantów z orkiestry Komendy Głównej policji oraz kompanię honorową Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik przemawia do zgromadzonych gości.
 • Przedstawiciel rodziny Paweł Jezierski dziękuje zgromadzonym za doniosłą uroczystość.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki stoi przy mogile posterunkowego Edwarda Jezierskiego wraz z przedstawicielem rodziny Panem Pawłem Jezierskim.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oddaje honor przy mogile posterunkowego Edwarda Jezierskiego wraz z przedstawicielem rodziny Panem Pawłem Jezierskim i zaproszonymi gośćmi.
 • Salwa honorowa wykonana przez funkcjonariusz kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Policjant z Komendy Głównej Policji gra na trąbce.
 • Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki oddaje hołd przy mogile posterunkowego Edwarda Jezierskiego.
 • Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik wraz z Piotrem Garbarczykiem dyrektorem departamentu kontroli i audytu wewnętrznego urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego oddaje hołd przy mogile posterunkowego Edwarda Jezierskiego.
 • p.o. Dyrektora Biura Edukacji Historycznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Horosz, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki oraz Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna oddają hołd przy mogile posterunkowego Edwarda Jezierskiego.
 • Delegacja Samorządowa z Janowa Lubelskiego składa wieniec na grobie posterunkowego Edwarda Jezierskiego.
 • Delegacja NSZZP oddaje honor przy grobie posterunkowego Edwarda Jezierskiego.
 • Przedstawiciel rodziny posterunkowego Edwarda Jezierskiego oddaje hołd zamordowanemu w 1927 roku funkcjonariuszowi.
 • Rodzina posterunkowego Edwarda Jezierskiego oddaje hołd przy grobie funkcjonariusza.
 • Płyta nagrobkowa posterunkowego Edwarda Jezierskiego z jego wygrawerowana podobizną.
 • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego asp. szt. Artur Garbacz przemawia do zgromadzonych gości.
Powrót na górę strony