29 nowych policjantów w szeregach Policji Lubelskiej

Data publikacji 10.08.2022

Kolejnych policjantów przyjęliśmy do służby w naszej formacji. To 29 funkcjonariuszy Policji Lubelskiej, którzy uroczyście złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Młodych adeptów powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki.

 • Nadinspektor Artur Bielecki przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości. W drugim planie zdjęcia rodziny młodych funkcjonariuszy.
 • Funkcjonariusze pocztu sztandarowego wchodzą na salę w której odbywa się ślubowanie policjantów.
 • Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy pocztu sztandarowego. Dwóch funkcjonariuszy oddaje honor a jeden trzyma sztandar.
 • Zdjęcie przedstawia uroczystość ślubowania. Po lewej stronie zdjęcia widzimy poczet sztandarowy a w drugim planie zdjęcia ślubujących funkcjonariuszy którzy wypowiadają słowa Mazurka Dąbrowskiego.
 • W pierwszym planie zdjęcia widzimy grot sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W głębi zdjęcia młodzi funkcjonariusze ubrani w granatowe mundury.
 • Zdjęcie wykonane z perspektywy żabiej na którym widać nowych policjantów.
 • Zdjęcie z bliska na kilku nowych funkcjonariuszy podczas uroczystości ślubowania.
 • Na pierwszym planie zdjęcia po prawej stronie Konstytucja Rzeczpospolitej w drugim planie zdjęcia logo Lubelskiej Policji.
 • Zdjęcie wykonane z perspektywy ptasiej na którym widać ślubujących policjantów na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Zdjęcie na którym widać ślubujących funkcjonariuszy. Młodzi policjanci wypowiadają słowa roty ślubowania z uniesioną prawą dłonią z wyprostowanymi dwoma palcami.
 • W pierwszym planie zdjęcia widzimy młodych funkcjonariuszy ślubujących na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinspektora Artura Bieleckiego który wypowiada dla młodych funkcjonariuszy rotę ślubowania.
 • Funkcjonariusze z uniesioną prawą dłonią i wyprostowanymi dwom palcami wypowiadają rotę ślubowania.
 • Kapelan Lubelskiej Policji ksiądz Bogdan Zagórski błogosławi nowych funkcjonariuszy.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ściska dłoń policjanta i gratuluje wstąpienia do służby.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie gratuluje wstąpienia do służby.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki podaje dłoń nowemu policjantowi i gratuluje wstąpienia do służby.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza legitymacje nowemu policjantowi i gratuluje wstąpienia do służby.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza odznaczenie policjantowi i gratuluje.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza odznaczenie policjantowi i gratuluje wstąpienia do służby.
 • Odznaki Zasłużony Policjant leżące na tacy wręczane policjantom w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki przemawia do funkcjonariuszy.
 • W pierwszym planie zdjęcia widzimy nowych funkcjonariuszy ubranych w granatowe mundury z napisem policja. W drugim planie zdjęcia rodziny nowych policjantów.
 • Wspólne zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinspektora Artura Bieleckiego z przyjętymi policjantami.
 • Nadinspektor Artur Bielecki rozmawia z przyjętymi policjantami.
 • Zbliżenie na odznakę Zasłużony Policjant zawieszoną na mundurze.
 • Wspólne zdjęcie nowej policjantki z rodziną.
 • Zdjęcie telefonu komórkowego na ekranie którego widać nową policjantkę z rodziną.
 • Zdjęcie przyjętego funkcjonariusza z rodziną.
 • Wspólne zdjęcie policjanta z rodziną.
 • Wspólne zdjęcie policjanta z rodziną.
 • Wspólne zdjęcie policjanta z rodziną.
 • Wspólne zdjęcie policjanta z rodziną.
Powrót na górę strony