70 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie

Data publikacji 22.06.2022

Kolejni policjanci zasilili lubelski garnizon Policji. W szeregi naszej formacji wstąpiło 70 nowych funkcjonariuszy. Policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka wręczył okolicznościowe monety „Ochrona polskiej granicy wschodniej” 7 policjantom, którzy brali czynny i aktywny udział w ochronie granicy.

 • W pierwszym planie zdjęcia po prawej stronie widzimy Poczet Sztandarowy. W głębi zdjęcia w granatowych mundurach nowo przyjęci funkcjonariusze.
 • W pierwszym planie zdjęcia po prawej stronie widzimy grot sztandaru z umieszczonym napisem KWP LUBLIN oraz orłem w koronie. W tle zdjęcia nowo przyjęci policjanci.
 • Zdjęcie przedstawia szeroki plan na którym widzimy przebieg uroczystości ślubowania funkcjonariuszy.
 • Na zdjęciu widzimy wyróżnionych funkcjonariuszy.
 • Na zdjęciu widzimy poczet sztandarowy oraz nowych funkcjonariuszy.
 • Policjantka ślubuje rotę na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • W pierwszym planie zdjęcia ślubująca funkcjonariuszka z podniesioną prawą dłonią i wyprostowanymi dwoma palcami wypowiada rotę ślubowania. W drugim planie zdjęcia widzimy rodzinę policjantów obserwujących uroczystość.
 • W pierwszym planie zdjęcia ostre zdjęcie grotu sztandaru na którym widnieje orzeł Polski w koronie z napisem KWP LUBLIN. W drugim planie zdjęcia widzimy nieostrą postać ślubującego funkcjonariusza.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki gratuluje funkcjonariuszom wstąpienia do służby.
 • Duchowni Policji Lubelskiej błogosławią młodych funkcjonariuszy.
 • Nadinsp. Artur Bielecki gratuluje i wręcza legitymacje nowym funkcjonariuszom.
 • Zdjęcie zrobione z góry na nowych funkcjonariusz podczas odbierania legitymacji służbowych od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Wojewody Lubelskiego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza legitymacje nowej funkcjonariuszce.
 • Rodziny funkcjonariuszy obserwują uroczystość ślubowania.
 • Zdjęcie przedstawia młodych funkcjonariuszy ubranych w granatowy mundur ćwiczebny.
 • Zdjęcie przedstawia młodych funkcjonariuszy ubranych w granatowy mundur ćwiczebny.
 • Na zdjęciu widzimy wyróżnionych funkcjonariuszy.
 • Na zdjęciu widzimy przemawiającego Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę. W drugim planie zdjęcia są duchowni Policji Lubelskiej oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie z przewodniczącym NSZZP asp. szt. Artur Garbacz.
 • Zdjęcie przedstawia nową funkcjonariuszkę podczas uroczystości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki przemawia do funkcjonariuszy.
 • Grupowe zdjęcie nowych funkcjonariusz wraz z nadinsp. Arturem Bieleckim Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie i Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką.
 • Grupowe zdjęcie wyróżnionych funkcjonariuszy wraz z nadinsp. Arturem Bieleckim Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie i Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką.
 • Zdjęcie przedstawia nowego policjanta wraz z rodziną.
 • Zdjęcie przedstawia nowego policjanta wraz z rodziną.
 • Zdjęcie przedstawia dwóch nowych policjantów wraz z rodziną.
 • Zdjęcie przedstawia nowego policjanta wraz z rodziną.
 • Zdjęcie przedstawia nowego policjanta wraz z rodziną.
Powrót na górę strony