Ćwiczenia „EGIDA-21"

Data publikacji 18.10.2021

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „EGIDA-21” w 40 jednostkach organizacyjnych Policji, w tym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w Komendzie Głównej Policji, przeprowadzane są dzisiaj ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-21. Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano 810 osób - tzw. rezerw osobowych. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

 • Policjantka w mundurze wpuszcza rezerwistę na teren Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Policjant sprawdza tożsamość rezerwisty.
 • Policjanci sprawdzają tożsamość rezerwistów.
 • Policjant sprawdza za pomocą alcoblow czy rezerwista jest pod wpływem alkoholu.
 • Ratownik medyczny sprawdza temperaturę ciała rezerwisty.
 • Policjantka i pracownica Wydziału Kadr i Szkolenia rozmawiają z rezerwistą, który trzyma w ręku książeczkę wojskową.
 • Funkcjonariusze Wydziału Zaopatrzenia prowadzą rozmowę z rezerwistą.
 • Rezerwiści na stanowisku wydawania wyposażenia mundurowego.
 • Rezerwiści z założonymi maseczkami na usta i nos oczekują na korytarzu Wydziału Zaopatrzenia KWP Lublin.
 • Pracownica Wojskowej Komendy Uzupełnień rejestruje rezerwistę.
 • Uroczysty apel policjantów z rezerwistami. W apelu bierze udział między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinspektor Jacek Dzikowski.
 • Uroczysty apel z udziałem funkcjonariusz i rezerwistów.
 • Sala wykładowa na której rezerwiści słuchają wykładu na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sala wykładowa na której rezerwiści słuchają wykładu na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Monitor na którym wyświetla się treść dotycząca przepisów oraz zasad BHP.
 • Policjant trzyma w dłoni broń, krótką i tłumaczy rezerwistom zasady działania oraz bezpieczeństwa.
 • W pierwszym planie zdjęcia policjanci omawiający zasady bezpieczeństwa obsługi broni palnej. W drugim planie zdjęcia rezerwiści w maseczkach ochronnym słuchają wykładu.
 • Policjant z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie tłumacz rezerwistom jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację.
 • Policjant z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie tłumacz rezerwistom jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację.
 • Policjant odchyla do tyłu głowę fantoma i pokazuję prawidłową obserwację się czy poszkodowany oddycha.
Powrót na górę strony