Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie - Galerie - Policja Lubelska

Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie

Data publikacji 14.07.2020

W garnizonie lubelskim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji. Dzisiejszy dzień był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki oraz Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom.

 • hejnaliści policyjni
 • komendanci i hejnaliści przed komendą
 • składanie wiązanki przez kierownictwo
 • kwiaty pod pomnikiem poświęconym pomordowanym policjantom II Rzeczypospolitej
 • kwiaty składane przed tablicą upamiętniającą patrona lubelskiego garnizonu Policji - insp. Tadeusza Tomanowskiego.
 • poczet sztandarowy w kościele
 • poczet sztandarowy w kościele
 • celebransi mszy świętej
 • kierownictwo policji i goście na mszy świętej
 • policjanci na mszy świętej
 • policjanci podczas mszy
 • Archikatedra Lubelska i policjanci podczas mszy
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie. Po lewej stronie zdjęcia stoją wyróżnienie policjanci. Fotografia wykonana w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka obok Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak oraz kadra kierownicza policji lubelskiej.
 • Trębacz policji z trąbką w ręku ubrany w mundur koloru granatowego z białymi elementami stoi na baczność w sali Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W drugim planie wyróżnieni policjanci.
 • Kadra kierownicza garnizonu lubelskiego.
 • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka obok Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak oraz kadra kierownicza policji lubelskiej.
 • Wyróżnieni policjanci w mundurach galowych z założonymi maskami na usta i nos.
 • Ułożone na tacy obok siebie medale dla wyróżnionych funkcjonariuszy.
 • Wojewoda Lubelski wręcza odznaczenie wyróżnionemu policjantowi.
 • Wojewoda Lubelski gratuluje wyróżnionemu policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza wyróżnienie policjantowi.
 • Odznaczenia umieszczone na mundurach funkcjonariuszy.
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie
 • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak przemawia do zgromadzonych gości.
 • Poczty sztandarowe policji.
 • List z życzeniami i gratulacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla lubelskich policjantów i pracowników cywilnych.
 • List z życzeniami i gratulacjami Komendanta Głównego Policji dla lubelskich policjantów i pracowników cywilnych.
 • List z życzeniami i gratulacjami Komendanta Głównego Policji dla lubelskich policjantów i pracowników cywilnych