KWP: Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok służby - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok służby

Data publikacji 27.01.2020

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów garnizonu lubelskiego w 2019 roku. Inspektor Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podziękował za bardzo dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny.

  Wojewoda przemawia do policjantów.

   Dzisiaj odbyła się narada służbowa, na której podsumowany został miniony rok pracy policjantów województwa lubelskiego. W naradzie uczestniczyli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Sebastian Trojak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, przedstawiciele prokuratury i sądu, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji. Wśród zaproszonych gości byli również Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Naczelnik Wydziału w Lublinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Kadra kierownicza na odprawie rocznej.

Stan etatowy garnizonu liczy 4967 etatów. Pracę policjantów wspomaga 1255 pracowników Policji - urzędników korpusu służby cywilnej oraz pracowników cywilnych. W poprzednim roku do służby przyjęte zostały 142 osoby. Wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wynosił 24.  W tym roku według wstępnych założeń przyjęcia do naszej formacji prowadzone będą w sześciu terminach. Pierwszy już w lutym bieżącego roku.

Komenda Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia do zgromadzonych gości na odprawie.

Inspektor Robert Szewc  podziękował  wszystkim za rok bardzo dobrej służby,  za zaangażowanie i  profesjonalizm.  Podkreślił , że skuteczność naszych działań mierzona jest przede wszystkim poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.  Podkreślił, że rok 2019 był szczególny z racji przypadających obchodów 100 lecia Policji Państwowej.  Ich inauguracja odbyła się w naszym garnizonie jeszcze w grudniu 2018 roku, kiedy to Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała patrona. Został nim inspektor Tadeusz Tomanowski, który był pierwszym komendantem na Lubelszczyźnie po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Przed gmachem komendy odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego postać. W ciągu minionych miesięcy w wielu komendach organizowano wystawy i konferencje, zbiórki krwi i wydarzania sportowe. W grudniu zaś w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca ten jubileusz. Partnerami tego wydarzenia byli: Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego. Podczas Gali wręczone zostały podziękowania tym, którzy w sposób szczególny wspierają pracę lubelskiego Garnizonu Policji. Wyróżnienia i podziękowania wręczone zostały w kategoriach: Samorząd, Instytucja, Osobowość, Projekt oraz Media.

Efekty pracy policjantów garnizonu lubelskiego

Skuteczna i zdecydowana walka z przestępczością, spadek ilości przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności  sprawców, tak wyglądał miniony rok w pionie kryminalnym.   W 2019 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 34.114 przy ich wykrywalności na poziomie 83,3%, w 2018 było to  82,4%. Wskaźnik z minionego roku plasuje nas na pierwszym miejscu w kraju, średnia krajowa wynosi 73,8%. Z ogólnej liczby przestępstw 20 641 to liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych. Ich wykrywalność wyniosła 79,6%, co również plasuje nas na pierwszym miejscu, średnia krajowa wynosi 66,5%.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie  mł.insp. Jerzy Czebreszuk

Spadki odnotowaliśmy w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. Jest to grupa 7 wybranych przestępstw to jest.: (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). W minionym roku ilość przestępstw stwierdzonych w 7 kategoriach wyniosła 6520, wykrywalność, jaką osiągnęli lubelscy policjanci plasuje nasz garnizon na pierwszej pozycji w kraju.

Wybrane kategorie przestępstw

Rozbój

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 228 w 2018 roku 248, wykrywalność przestępstw w 2019 - 93,5%   I miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw w 2018 - 87,1%

Bójka

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 249 w 2018 roku 299, wykrywalność przestępstw w 2019 - 92,8%  II miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw w 2018 - 84,7%

Kradzież z włamaniem

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 1763 w 2018 roku 1752, wykrywalność przestępstw w 2019 - 56,3%  II miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw  w 2018 - 47,5%

Kradzież

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 2510 w 2018 roku 2548, wykrywalność przestępstw w 2019 - 53,7%    I miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw  w 2018 - 44,1%

Kradzież pojazdu

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 65 w 2018 roku 81, wykrywalność przestępstw w 2019 - 65,7%   II miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw  w 2018 -49,4%

Uszczerbek na zdrowiu

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 546 w 2018 roku 537, wykrywalność przestępstw w 2019 -93,6%   II miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw  w 2018 -90,0%

Uszkodzenie rzeczy

- przestępstwa stwierdzone w 2019 roku 1224 w 2018 roku 1197, wykrywalność przestępstw w 2019 -51,1%   I miejsce w kraju, wykrywalność przestępstw  w 2018 -46,3%

 

Skutecznie zwalczana była przestępczość gospodarcza - 7417 przestępstw stwierdzonych oraz narkotykowa - 2665 przestępstw. Zabezpieczyliśmy łącznie  511 kilogramów narkotyków, w roku 2018 było to 275 kilogramów, zlikwidowanych zostało 141 plantacji konopi indyjskich. Warto również wspomnieć, że wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych postępowaniach szacowana jest na ponad 46 mln zł, z kolei wartość mienia odzyskanego to ponad 23,5 miloonów złotych.

Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok służby

Praca policjantów służby prewencyjnej

Policyjna służba to nie tylko ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, to przede wszystkim codzienna praca policjantów prewencji. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku odnotowaliśmy 181.216 interwencji. Średnio w ciągu doby nasze działania podejmowane były co 2 minuty i 54 sekundy.  

W roku 2019 dużym zainteresowaniem cieszyła się nadal Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy 26. 603 zgłoszenia. Były to wskazania miejsc lub zdarzeń, które w ocenie mieszkańców naszego województwa są niebezpieczne bądź uciążliwe. Najczęściej wskazywanymi zjawiskami były: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Takie sygnały i współpraca ze społeczeństwem pozwalają nam skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami. Potwierdzalność zgłoszeń w naszym garnizonie wynosi ponad 61,4 %. Średnio liczba zagrożeń nanoszonych w ciągu 1 dnia na Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie wyniosła 73, podczas gdy w 2017 roku było ich 55.

2019 rok był dla nas rokiem wyzwań, konwojowaliśmy z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 10. 429 osób.  Zabezpieczyliśmy 347 imprez masowych, w tym Mistrzostwa Świata FIFA u -20.  Lublin był jednym z miast gospodarzy, na Arenie Lublin rozegranych zostało 9 spotkań, a na trybunach zasiadło 67 tysięcy sympatyków sportu. Wzorem poprzednich mistrzostw UEFA Euro U21, do zabezpieczenia imprezy zaangażowani zostali policjanci ze wszystkich pionów. Główne zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa spoczywały na policjantach prewencji i ruchu drogowego. Łącznie 900 funkcjonariuszy zabezpieczało mecze, treningi, przejazdy zawodników. Dbaliśmy także o bezpieczeństwo w okolicach stadionu i na drogach dojazdowych do Areny Lublin.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie  insp. Radek Bąchór

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Poprawił się także stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymaliśmy tendencję spadkową dotyczącą liczby wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Odnotowaliśmy 1150 wypadków, w 2018 było ich o 69 więcej. Obrażenia w nich odniosło 1244 osób, o 45 mniej niż w 2018. Odnotowywaliśmy spadek liczby ofiar śmiertelnych, łącznie w wypadkach zginęło 171 osób, o 8 mniej niż w roku 2018. W dalszym ciągu głównymi przyczynami wypadków są wymuszanie: pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Liczba wypadków zaistniałych w latach 2008-2019

Liczba wypadków zaistniałych w latach 2008-2019  

Liczba wypadków zaistniałych w latach 2008-2019

Liczba wypadków zaistniałych w latach 2008-2019

Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili 931.022 badania wobec kierujących na zawartość alkoholu to jest o 115.190 więcej niż w 2018 roku. Ujawnili 1780 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali 3291 uprawnień do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę.

Od lipca 2019 roku funkcjonuje policyjny zespół pn. „Speed”. Mundurowi z drogówki zdecydowanie reagują na przypadki łamania prawa na drodze. Funkcjonariusze z zespołu monitorują także Internet, gdzie ujawniane są agresywne zachowania na drogach. Od momentu powstania grupy do końca 2019 roku policjanci ujawnili 20971 wykroczeń i 60 przestępstw. Zdecydowana większość wykroczeń to naruszenia prawa dotyczące przekroczenia prędkości.  Mundurowi z grupy „Speed” zatrzymali 668 praw jazdy.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie  insp. Mariusz Siegieda

Inwestycje i zakupy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w roku 2019 zakupiła 122 środki transportowe o łącznej wartości 12.508.075,97 złotych. Ze środków budżetowych wprowadzono do eksploatacji 96 pojazdów.  W ramach wsparcia finansowego ze strony samorządów lokalnych zakupiono 25 pojazdów na kwotę  1.150.944,52 złotych.

Miniony 2019 roku był wyjątkowy również pod względem inwestycyjnym. Oddanych zostało do użytku 5 całkowicie nowych obiektów policyjnych. Są to: komisariaty w Lublinie, Kocku, Wisznicach i Rejowcu Fabrycznym oraz posterunek w Siedliszczach. To nie umknęło uwadze międzynarodowemu jury konkursu „O Kryształową Cegłę”. W kategorii „obiekty użyteczności publicznej” I miejsce za inwestycję Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym zdobyła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wyróżnienie w tej samej kategorii również przypadło KWP w Lublinie za inwestycję Komisariat Policji w Kocku.

Łącznie na działalność inwestycyjną oraz remontową w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 47.423.713,89 zł.  Zawarto 25 umów dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej,  dodatkowo kontynuowano realizację 17 umów zawartych w latach wcześniejszych.

Rośnie zaufanie do Policji. Polacy czują się bezpiecznie.

Podsumowując pracę policjantów wspomnieć należy o sondażach dotyczących oceny naszej pracy.  W przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. przez CBOS badaniu aż 75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie. Badani stwierdzili, że Policja pozostaje najlepiej ocenianą instytucją publiczną i aż 89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie. Tak dobre oceny największej w Polsce formacji mundurowej są wynikiem wytężonej pracy policjantek, policjantów i wspomagających ich pracowników Policji. Zdaniem Kierownictwa Polskiej Policji i słów Komendanta Głównego gen insp. Jarosława Szymczyka wypowiedzialnych podczas odprawy rocznej, duży wpływ na tak wysokie oceny miała między innymi realizacja zadań w ramach tzw. trzech filarów uspołeczniania działań Policji. Należą do nich Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w ramach, której rośnie zarówno liczba zgłoszeń jak i potwierdzalność zgłaszanych przez obywateli zagrożeń, odtwarzanie posterunków, których do końca 2019 roku przybyło w całej Polsce 117 oraz nowa filozofia pełnienia służby dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu.

Słowa uznania za pracę policjantów wyraził Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka

Gratuluję osiągnięć i życzę czerpania satysfakcji z pełnionej służby. Bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych elementów związanych z komfortem życia. Dzięki Wam i Waszej pracy na Lubelszczyźnie jest on na bardzo wysokim poziomie. 

Swój szacunek do służby i podziękowania za dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa wyraził również Pan Sebastian Trojak reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego.

" Jestem zbudowany wynikami, atmosferą i tym, w jaki spsób jesteście odbierani przez społeczeństwo. Deklaruję pełną współpracę i wsparcie dla Waszych działań ze strony Marszałka Województwa Lubelskiego i całego Zarządu".

Na zakończenie odprawy insp. Robert Szewc podziękował za służbę odchodzącym na emeryturę: inspektor Grzegorzowi Hołubowi Komendantowi  Powiatowemu Policji w Świdniku i mł.insp. Piotrowi Sawie Zastępcy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. 

insp. Robert Szewc podziękował za służbę odchodzącym na emeryturę: insp. Grzegorzowi Hołubowi Komendantowi  Powiatowemu Policji w Świdnik i mł.insp. Piotrowi Sawie Zastępcy KMP w Chełmie.

Komendant Wojewódzki wraz ze swoimi Zastępcami skierowali słowa uznania  i podziękowania  na ręce nadkom. Sławomira Włady Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. Ubiegły rok był czasem doskonałej pracy  lubelskich mundurowych. Komenda Miejska Policji w Lublinie osiągnęła najlepszą wykrywalność spośród wszyskich komend miejskich w kraju. To zasługa wszystkich policjantow oraz kadry kierowniczej.

nadkom. Sławomir Włada Komendant Miejski Policji w Lublinie

podinspektor Renata Laszczka - Rusek

KMP Lublin

KMP Biała Podlaska

KMP Zamość

KPP Krasnystaw

KPP Kraśnik

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.97 MB)