KWP: Nowi funkcjonariusze lubelskiego garnizonu - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Nowi funkcjonariusze lubelskiego garnizonu

Data publikacji 15.01.2020

W grudniu ubiegłego roku zostali przyjęci do służby, dzisiaj zaś w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie złożyli uroczyste ślubowanie. 32 funkcjonariuszy zasiliło szeregi garnizonu lubelskiego. Łącznie w całym 2019 roku przyjęliśmy do służby 142 policjantów.

uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do naszej służby funkcjonariusz. Policjantki i policjantów powitał w szeregach inspektor Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji odznaki i legitymacje służbowe.

inspektor Robert Szewc przemawia do nowo przyjętych policjantów.

Składający dzisiaj przysięgę policjanci zostali przyjęci do służby pod koniec ubiegłego roku. Właśnie podczas tego grudniowego naboru nasz garnizon zasilił się o 32 funkcjonariuszy. Zdecydowana większość to panowie. Wkrótce policjanci wyjadą na kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę między innymi z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Łukowie, Parczewie, Puławach, Włodawie oraz Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

11 z przyjętych funkcjonariuszy posiada tytuł instruktora sportu i sztuk walki, 13 tytuł ratownika. Ponadto wśród nowoprzyjętych funkcjonariuszy jest policjant, który posiada czarny pas w Karate Tradycyjnym. Posterunkowy Dawid Stępniak ma na swoim koncie także zwycięstwa w licznych zawodach. Z kolei posterunkowy Tomasz Wiącek otrzymał w lipcu ubiegłego roku Medal Prezydenta miasta Lublin za udzielenie pierwszej pomocy oraz uratowanie życia.

Policjant udziela wywiadu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało mięczy innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Zaliczenie wszystkich etapów naboru nie oznacza, że kandydat na pewno zostanie przyjęty do policji. Na każdym etapie kandydaci dostają punkty, a na pracę mogą liczyć Ci, którzy uzyskają największą ich liczbę.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.54 MB)

 

W całym 2019 roku do służby przyjętych zostało 142 osoby. W tym roku pierwsze szanse na wstąpienie w nasze szeregi młodzi ludzie będą mieli już w lutym.

Przy tej okazji przypominamy - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach 8:00-14:00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, numer telefonu (81) 535-46-55.

REKRURACJA

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>