Ryki: Debata społeczna w Dęblinie - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Ryki: Debata społeczna w Dęblinie

Data publikacji 02.12.2019

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Dęblinie odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo osób starszych. Spotkanie miało na celu podsumowanie przeprowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa osób starszych oraz przybliżenie metod działania sprawców oszustw i kradzieży.

W miniony piątek w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Dęblinie odbyła się zorganizowana przez Komisariat Policji w Dęblinie debata społeczna. Debata adresowana była dla osób starszych, a jej tematem było bezpieczeństwo tych osób.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach mł. insp. Jacek Figiel oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Dęblinie kom. Jacek Wójcik.

Celem spotkania było podniesienie świadomości osób starszych poprzez przybliżenie metod działania sprawców oszustw. Zgromadzonym przedstawiono materiały na temat nowych narzędzi informatycznych wpływających na bezpieczeństwo – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Ponadto omówiono dotychczasowe przedsięwzięcia w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania mogli wypełnić także anonimowe ankiety dotyczące oceny debaty.

R.W.