Świdnik: O handlu ludźmi z młodzieżą - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Świdnik: O handlu ludźmi z młodzieżą

Data publikacji 12.06.2019

Handel ludźmi jako problem współczesnego niewolnictwa – to temat zaprezentowany przez policję dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku. Wczoraj na sali gimnastycznej policjantka ze świdnickiej komendy przybliżyła uczniom to zagadnienie oraz omówiła metody działania sprawców, jak również przedstawiła propozycje bezpiecznych zachowań w celu zapobieżenia takim procederom.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku spotkała się z  uczniami po to, by porozmawiać na temat zagrożeń wynikających z procederu handlu ludźmi. Spotkania mają na celu uświadomienie jak poważnymi problemami są: przymusowa prostytucja, praca przymusowa, handel dziećmi czy handel narządami. Problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego, najskuteczniejszą profilaktyką jest wiedza. Dlatego też, działania policjantów mają na celu przestrzec i uchronić młodzież przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Chęć zarobku i podróży powoduje, że to młodzi ludzie korzystają z ofert pracy za granicą, gdzie mogą zostać wykorzystani do niewolniczej pracy lub w celach seksualnych.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała  się m.in. czym jest handel ludźmi, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować przed wyjazdem za granicę, co zrobić, gdy zostanie się ofiarą handlu ludźmi. 

Na spotkaniu obecny był również pracownik Urzędu Pracy, który przedstawił szczegółowo jak bezpiecznie korzystać z ofert pracy, a także pośredników, którzy oferują pracę zagranicą.

E.D.