Aktualności

Lublin: "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” - podsumowanie programu

Data publikacji 12.06.2019

„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” to nazwa programu profilaktycznego, który organizuje Wydział Prewencji KMP w Lublinie. Wczoraj w KMP w Lublinie odbyło się spotkanie podsumowujące VI edycję tego przedsięwzięcia. Celem programu jest zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi w zakresie zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Odbiorcami projektu jest młodzież szkolna, rodzice oraz nauczyciele.

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka - odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej młodych ludzi wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę  trudno natomiast temu zapobiegać. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych  postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

W ramach działań profilaktyczno edukacyjnych Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zorganizował cykl spotkań z młodzieżą szkolną, rodzicami i nauczycielami w ramach programu pn. „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienia”. Wczoraj w budynku KMP w Lublinie odbyło się podsumowanie VI już edycji tego programu, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości społeczności szkolnej w zakresie zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Realizacja VI edycji projektu odbyła się w formie 6 debat młodzieży z przedstawicielami różnych instytucji, które w swoich zadaniach ustawowych prowadzą działania na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem bądź swoją aktywnością i postawą promują zdrowy styl życia. Spotkania zostały przeprowadzone od lutego do czerwca b.r. i brały również w nich udział piłkarki z klubu MKS Perła Lublin.

Podczas debat uczniowie uzyskali informacje dot. zagrożeń społecznych, prawych i zdrowotnych wynikających z zażywania dopalaczy. Przekazano młodzieży alternatywę dla dopalaczy mówiąc o możliwościach realizowania swoich pasji, marzeń i zainteresowań.  Uwrażliwiano uczniów na sytuacje kontaktu z osobami uzależnionymi, dilerami tj. dyskoteki, prywatki, spotkania towarzyskie. Omówiono również działania, które powinni podejmować w przypadku, gdy mają sami problem lub widzą niepokojąca sytuację, z którą borykają się ich rówieśnicy.

Na zakończenie uczestnicy debat wypełniali ankiety ewaluacyjne, których wyniki załączone są do sprawozdania. Ponadto uczniowie biorący udział w spotkaniach otrzymali materiały promujące program w postaci ulotek i odblasków, które są finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wszystkie strony uczestniczące we wczorajszym spotkaniu podsumowującym zgodziły się z zasadnością programu. Program będzie kontynuowany w latach 2019/2020.

K.K.