Aktualności

Zamość: Bezpieczeństwo turystów tematem spotkania w zamojskiej komendzie

Data publikacji 07.06.2019

Wczoraj w zamojskiej komendzie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb i instytucji, które w czasie sezonu turystycznego zapewniają bezpieczeństwo osób wypoczywających na terenie powiatu zamojskiego, a zwłaszcza turystów korzystających z uroków znajdujących się na naszym terenie zbiorników wodnych.

Panująca aura już zachęca do wypoczynku i odwiedzania znajdujących się na Roztoczu atrakcyjnych turystycznie miejsc. Liczba osób wypoczywających jeszcze wzrośnie wraz z rozpoczęciem wakacji, których początek już za kilkanaście dni. Osoby odwiedzające Zamojszczyznę licznie korzystają m.in. ze znajdujących się na naszym terenie wodnych atrakcji. Zbiorniki wodne w Zamościu, Nieliszu, Krasnobrodzie oraz Zwierzyńcu przyciągną zarówno miłośników kąpieli, jak i osoby uprawiające sporty motorowodne. Nad ich bezpieczeństwem, tak jak w latach ubiegłych, czuwać będą nie tylko policjanci, ale również przedstawiciele innych instytucji i straży. Stąd też idea wczorajszego spotkania – omówienie wspólnych działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych i przywodnych. 

Spotkanie rozpoczął I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu mł. insp. Andrzej Mioduna. Powitał przybyłych gości oraz przedstawił założenia spotkania. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Przedstawiciele Starosta Powiatowego w Zamościu, władze Zamościa wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta w Zamościu, burmistrzowie oraz wójtowie, prezes WOPR, dyrektor OSiR w Zamościu, przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowego Związku Wędkarskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Obecni byli również kierownicy Posterunków Policji oraz Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Wydziału ruchu Drogowego KMP w Zamościu.


Dyskutowano na temat przepisów prawnych obowiązujących na akwenach wodnych. Mówiono o prawach i obowiązkach poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na tych terenach. Jednak najważniejszym z poruszanych tematów było zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenach wodnych, jak również miłośnikom spływów kajakowych. W czasie spotkania omówiono zaplanowane do realizacji  wspólne przedsięwzięcia, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników zbiorników wodnych, zarówno tych korzystających z kąpielisk, jak i uprawiających sporty wodne, czy też osób wędkujących.

Jednogłośnie uczestnicy spotkania stwierdzili, że wszystkie podmioty których działalność związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych mają wspólny cel – bezpieczeństwo turystów, który jest możliwy do osiągnięcia jedynie dzięki ścisłej i stałej współpracy oraz bieżącej wymianie informacji o występujących zagrożeniach.


D.K-B.

Powrót na górę strony