KWP: W trosce o bezpieczeństwo na drodze - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: W trosce o bezpieczeństwo na drodze

Data publikacji 26.04.2019

Dzisiaj na przejściu granicznym w Dorohusku odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa obcokrajowców poruszających się po drogach naszego województwa. Policjanci z WRD KWP w Lublinie przy współpracy z funkcjonariuszami NOSG, Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie oraz Krajowym Centrum BRD opracowali przewodnik przybliżający i wskazujący podstawowe przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Swoje działania skierowaliśmy do kierowców z Ukrainy, którzy coraz liczniej odwiedzają Polskę. Pierwsze ulotki już trafiły do kierowców.

Goście z Ukrainy na spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to kluczowy cel stawiany sobie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Z racji położenia geograficznego Lubelszczyzna jest województwem, po którym przemieszcza się wielu cudzoziemców zwłaszcza, obywateli państw z Europy Wschodniej. Poruszając się po drogach naszego województwa niejednokrotnie są oni uczestnikami zdarzeń w ruchu drogowym, w tym tych najpoważniejszych w skutkach.

insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, płk SG Tomasz ZYBIŃSKI Z-ca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

 Dzisiaj w Dorohusku odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym obcokrajowców na terenie naszego województwa. Udział w spotkaniu wzięli: insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, płk SG Tomasz ZYBIŃSKI Z-ca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Pan Wasyl Pavluk, Konsul Generalny RP w Łucku Pan Wiesław Mazur, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Odyniec, gen.  Policji Petro SZPYGA Naczelnik Zarządu Głównego Policji Narodowej w obwodzie wołyńskim, policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze SG.

Funkcjonariusze na spotkaniu dot. bezpieczeństwa.

W latach 2013 – 2018 cudzoziemcy uczestniczyli w 339 wypadkach, w wyniku których 121 osób poniosło śmierć (ofiary to zarówno Polacy jak i obcokrajowcy), a 591 doznało obrażeń. Odnotowano również 6015 kolizji, które pociągnęły za sobą straty materialne.  Podobną tendencję obserwujemy w przypadku obywateli Ukrainy, którzy uczestniczyli w 203 wypadkach, w wyniku których śmierć poniosło 84 osoby (zarówno Polacy jak ob. Ukrainy), a 360 doznało obrażeń ciała. Odnotowano również 3485 kolizji z ich udziałem.

Gość z Ukrainy czyta poradnik.

Najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez obywateli Ukrainy było zmęczenie, a nawet zaśnięcie za kierownicą - 32. W wyniku tych zdarzeń zginęło 13 osób, a 44 doznało obrażeń. Na skutek zmęczenia, zaśnięcia odnotowano również - 94 kolizje.  Nadmierna prędkość to kolejna przyczyna. Na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu miało miejsce 26 wypadków, w których 5 osób zginęło, a 41 doznało obrażeń. Z kolei na skutek wymuszenia pierwszeństwa przejazdu 1 osoba poniosło śmierć, a 21 doznało obrażeń.  

Podczas codziennej służby policjanci dążą do poprawy bezpieczeństwa i podnoszenia świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tym razem swoje działania skierowaliśmy do kierowców z Ukrainy, którzy coraz częściej i liczniej odwiedzają Polskę. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w porozumieniu z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie oraz Krajowym Centrum BRD opracowali przewodnik przybliżający i wskazujący podstawowe przepisy ruchu drogowego w Polsce. Oprócz przybliżenia wybranych definicji poruszona została problematyka m.in.:  ruchu pojazdów, dopuszczalnych prędkości, obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, telefonów komórkowych i właściwego oświetlenia. Policjanci WRD KWP przypominają również kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli drogowej, w jakich okolicznościach można utracić prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli drogowej oraz jakie konsekwencje łączą się z jazdą w stanie nietrzeźwości.   Poradnik będzie rozdawany przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas odprawy.

Policjant wręcza poradnik kierowcy na przejściu granicznym.

Pierwsze ulotki już trafiły do kierowców, którzy dzisiaj wjechali na teren naszego województwa. Rozwaga i rozsądek na drodze, jazda zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być wyznacznikiem każdego kierowcy.  O zasadach bezpiecznego zachowania na drodze przypominamy i apelujemy mając na uwadze bezpieczeństwo podczas zbliżającego się majowego weekendu.

 

R.LR.

  • Funkcjonariusz wręcza kierowcy przewodnik.
  • Funkcjonariusz wręcza kierowcy przewodnik.
  • Funkcjonariusz wręcza kierowcy przewodnik.