Aktualności

KWP: Przeciwdziałanie stosowaniu tortur tematem szkolenia funkcjonariuszy

Data publikacji 17.04.2019

„Tortury, nieludzkie oraz poniżające traktowanie w prawie krajowym oraz międzynarodowym. Przeciwdziałanie stosowaniu tortur” to temat szkolenia z zakresu problematyki praw człowieka, w którym wzięli dziś udział policjanci z lubelskiego garnizonu. Do realizacji zaproszono przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur monitorujących powyższe zagadnienia z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztaty odbyły się na Sali konferencyjnej VII komisariatu.

Zadaniem Policji jest codzienna ochrona prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Policja jest organem ochrony porządku prawnego najbardziej widocznym w życiu społeczeństwa. Relacja jednostki z funkcjonariuszem to najczęściej występujące bezpośrednie zetknięcie się z reprezentującym władzę państwową funkcjonariuszem publicznym.

Policja z jednej strony stoi na straży przestrzegania prawa, z drugiej zaś - funkcjonariusze wyposażeni w szereg uprawnień, ingerują w określonym stopniu w sferę wolności, która przysługuje każdemu obywatelowi.

Artykuł 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Tym samym wprost zakazuje się stosowania kar cielesnych lub innych form upokarzania i dręczenia.

W wypełnianiu swoich obowiązków niezmiernie  istotne jest utrzymywanie najwyższych standardów etycznych, zarówno w kształtowaniu relacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tak ważne jest to, aby organizacja dbała o utrzymywanie etycznych postaw funkcjonariuszy. Etyczne postawy, zachowania wolne od jakiejkolwiek przemocy stanowią niezwykle ważny czynnik składający się szanowanie godności drugiego człowieka.

W warsztatach biorą dziś udział  policjanci z jednostek terenowych województwa lubelskiego: naczelnicy wydziałów prewencji, a także naczelnicy  Wydziału Konwojowego, Kontroli, Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie, Policyjnej Izby Dziecka oraz Sekcji Psychologów.

Punktem wyjścia do zorganizowania szkolenia dla funkcjonariuszy  była potrzeba stałego utrwalania w środowisku policyjnym szacunku dla drugiego człowieka oraz respektowania jego godności i wolnego od tortur, czy też nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Do realizacji szkolenia zaproszono przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur monitorujących przedmiotowe zagadnienie z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich.

AK

Powrót na górę strony