Aktualności

KWP: Warsztaty dla uczniów policyjnych klas mundurowych – uczestników konkursu „Policjanci w Służbie historii”

Data publikacji 26.02.2019

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie zorganizowała warsztaty dla uczniów policyjnych klas mundurowych z Lubelszczyzny – uczestników konkursu „Policjanci w służbie historii”.

Konkurs „Policjanci w służbie historii” jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią Policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Dzisiaj w ramach III edycji tego konkursu Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie z Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie zorganizowała warsztaty dla uczniów policyjnych klas mundurowych z Lubelszczyzny. Pierwsza część odbyła się w sali konferencyjnej KMP w Lublinie. Wzięło w niej udział 6 grup czteroosobowych z 5 szkół z terenu naszego województwa oraz 2 klasy z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie i klasa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie. Policjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Prezydialnego zapoznali uczestników z historią lubelskiej Policji. Podczas spotkania została również przybliżona postać patrona lubelskiego garnizonu Policji insp. Tadeusza Tomanowskiego, który był pierwszym komendantem na Lubelszczyźnie po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Po wykładzie uczestnicy zapoznali się ze zbiorami znajdującymi się w Izbie Pamięci KWP w Lublinie.

Druga część warsztatów z wyszukiwania informacji historycznych oraz z zakresu techniki nagrywania i montażu video odbędzie się w siedzibie Oddziału IPN przy ul. Wodopojnej w Lublinie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej konkursowi: Policjanci w służbie historii ►

K.K.

  • Tablice na nich umieszczone zdjęcia historyczne.
  • Uczennice Klasy Policyjnej
  • Fragment umundurowania z napisem Lublin XVIII LO KLASA EDUKACJA POLICYJNA MŁODSZY KADET
Powrót na górę strony