Aktualności

KWP: Spotkanie opłatkowe służb mundurowych

Data publikacji 19.12.2018

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe służb mundurowych. Gospodarzem uroczystości był Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, a pośród przybyłych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele służb mundurowych województwa lubelskiego. Lubelski Garnizon Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

Dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe służb mundurowych województwa lubelskiego. Gospodarzem uroczystości był Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek. Pośród przybyłych gości znaleźli się m.in. dostojnicy kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i służb mundurowych województwa lubelskiego oraz pracownicy LUW i administracji zespolonej.

Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem wojewodzie przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju. Następnie głos zabrał Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, który powitał wszystkich zebranych gości i złożył życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

Lubelski Garnizon Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc wraz ze swoimi zastępcami.

Spotkanie opłatkowe uświetnił swoją obecnością Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją dr hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL. Pośród akompaniamentu kolęd uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

K.K.

Powrót na górę strony