Łuków: Zakończenie kolejnej edycji programu „Kobieta Bezpieczna” - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Łuków: Zakończenie kolejnej edycji programu „Kobieta Bezpieczna”

Data publikacji 19.12.2018

W tym tygodniu w Łukowie odbyło się uroczyste zakończenie szesnastej już edycji programu prewencyjnego „Kobieta Bezpieczna”. Tą edycję programu ukończyły kolejne mieszkanki powiatu łukowskiego. Od organizatorów przedsięwzięcia Panie otrzymały drobne upominki oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie programu.

Uroczyste zakończenie szesnastej edycji programu prewencyjnego „Kobieta bezpieczna” odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. Edycje tą ukończyły kolejne już mieszkanki powiatu łukowskiego. Podczas spotkania Panie otrzymały z rąk  Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Dariusza Zdanikowskiego certyfikaty potwierdzające ukończenie programu.

Celem programu prewencyjnego „Kobieta Bezpieczna” jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, przełamanie obojętności na przemoc i agresję oraz promocja zdrowego trybu życia. Jego uczestniczki brały udział w zajęciach z zakresu psychologii, prewencji kryminalnej, prawa, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego, praktycznych metod i sposobów samoobrony.

Podczas prowadzonych zajęć Panie miały możliwość spotkania z psychologiem, prawnikiem, ratownikiem medycznym i wodnym, specjalistą ds. prewencji oraz licencjonowanym trenerem samoobrony. Z uczestniczkami zajęć spotkali się też policjanci realizujący założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którzy powiedzieli o możliwości rozwiązywania lokalnych problemów trapiących Panie z naszego miasta.

Od organizatorów przedsięwzięcia - Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie Marka Żurawskiego, Menadżer Platinium Gym&Fitness Łuków Pani Agnieszki Borek oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie kom. Dariusza Zdanikowskiego Panie otrzymały drobne upominki.

M.J.