Aktualności

KWP: "Moda na odblaski" - finał konkursu

Data publikacji 06.12.2018

Finał konkursu pn.”Moda na odblaski” odbył się dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 32 drużyny ze szkół podstawowych woj. lubelskiego prezentowały pokaz mody odblaskowej i wiersz zachęcający do przestrzegania przepisów. Celem zorganizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie przedsięwzięcia było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I miejsce zajęły: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krasnymstawie i Szkoła Podstawowa w Stawie.

Konkurs ” Moda na odblaski” organizowany jest w naszym województwie po raz pierwszy. Jego organizatorem jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, współorganizatorami zaś Fundacja Krajowe Centrum  Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Konkurs został objęty patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Organizatorzy  postawili sobie za cel zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności dali uczniom możliwość  pokazania, że noszenie elementów odblaskowych może  być modne, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Do dzisiejszego finału, który odbył się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przystąpiły  32 drużyny, wyłonione podczas eliminacji powiatowych.  Udział wzięło w nich 832 dzieci z  98 szkół podstawowych.

 

Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: w klasach I – IV oraz V – VIII.

Zadaniem konkursowym było zaprezentowanie kilkuminutowego pokazu mody odblaskowej oraz wiersza na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Treść przedstawionego wiersza miała przekonać odbiorców do przestrzegania przepisów w ruchu drogowym i zachęcać do noszenia elementów odblaskowych.

 

 

Wszystkich wykonawców oceniało jury, w którym zasiedli przedstawiciele: Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Zespołu Szkół Odzieżowo Włókienniczych.
 
 

Poziom prezentowany przez uczestników konkursu był bardzo wysoki. W końcu nadszedł czas na ocenę prac i podsumowanie wyników.

 
W kategorii drużyn klas I-IV  miejsce I wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krasnymstawie.

Miejsce  miejsce II zajęła Szkoła Podstawowa w Piaskach, III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Misiach.

 
W kategorii drużyn Klas V-VIII  miejsce I wywalczyła Szkoła Podstawowa w Stawie, miejsce II zajął Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, miejsce III - Szkoła Podstawowa w Łukowie.

Za zajęcie I miejsca nagrodę laureatom konkursu wręczył w imieniu Wojewody Lubelskiego Pan Marcin Jakubczyk, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w  Kozłówce Pani Anna Fic- Lazor, przedstawiciel Oddziału IPN w Lublinie,  Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Lublinie Pan Dariusz Woźniak, Współwłaściciel firmy Mania Strzelania Pani Magdalena Banaś,  a także Pan Szymon Jasiński - współwłaściciel firmy Cartmax

Za zajęcie II miejsca nagrody wręczył uczniom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, Wicekurator Oświaty w Lublinie Pan Eugeniusz Pelak oraz Dyrektor WORD w Lublinie Pani Renata Bielecka.

 

Dla laureatów III miejsca nagrody wręczył uczniom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór  oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie podinsp. Robert Koźlak.

Pamiątkowymi dyplomami oraz cennymi upominkami nagrodzone zostały również pozostałe drużyny biorące udział w konkursie. 

Nagrody główne dla szkół za zajecie miejsc I-III przyznał Oddział IPN w Lublinie w postaci edukacyjnych puzzli.

Dziękujemy także nauczycielom i opiekunom za wysiłek i wkład w przygotowanie swoich podopiecznych, zaś fundatorom za ufundowanie nagród i upominków.

AK

Zobacz galerię zdjęć

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.29 MB)

Powrót na górę strony