Aktualności

KWP: Niepełnosprawność intelektualna tematyką seminarium dla funkcjonariuszy

Data publikacji 04.12.2018

W profesjonalnym podejmowaniu czynności przez Policję niezbędna jest wstępna identyfikacja osób, które wymagają szczególnego traktowania. Chodzi tu o osoby z obniżoną sprawnością intelektualną, psychiczną i sensoryczną, ponieważ bardzo często stają się one sprawcami czynów zabronionych, ofiarami przestępstw, czy świadkami. Dlatego dzisiaj w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu dotyczące tej problematyki.

Podczas codziennej służby w trakcie podejmowanych interwencji policjanci często mają do czynienia z osobami, które wymagają szczególnego traktowania. Mowa tu o osobach ze znacznie obniżoną sprawnością psychiczną, intelektualną, fizyczną lub sensoryczną albo cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych, które wchodzą w konflikt z prawem lub stają się ofiarami czynów zabronionych. Często takie osoby bywają bezbronne i zagubione w kwestii zrozumienia postępowania karnego oraz skutecznego w nim uczestnictwa.  

Jednym z istotnych zagrożeń z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka są problemy dotyczące systemowych rozwiązań w zakresie sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną. Dlatego w profesjonalnym podejmowaniu czynności przez Policję niezbędna jest wstępna identyfikacja takich osób.

Dzisiaj w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji dotyczące tej problematyki, ktorego inicjatorem był Zespół ds. Praw Człowieka KWP w Lublinie.
 

Organizatorem seminarium jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Woj. Lubelskiego.

Udział w tym szkoleniu wzięli naczelnicy wydziału kryminalnego, prewencji, liderzy ds. ochrony praw człowieka, policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z komend miejskich i powiatowych Policji oraz funkcjonariusze z KWP w Lublinie.

 

Prelegentami byli specjaliści, psycholodzy, wieloletni praktycy z zakresu oligofrenopedagogiki, którzy przybliżyli funkcjonariuszom tematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną, złożoność zachowań, specyfikę funkcjonowania, współistnienie różnorodnych schorzeń.

W tematykę spotkania wprowadziła dyrektor placówki Pani Bożenna Kowalik. Podczas panelu tematycznego specjaliści podzielili się z mundurowymi wiedzą i doświadczeniem na temat upośledzenia umysłowego i ich stopni, autyzmu i zespołu Aspergera, zaburzeń i chorób psychicznych, alkoholowego zespołu płodowego tzw. FAS, zaburzeń seksualnych oraz  depresji. Przedmiotowe zagadnienie ujęte zostało również z perspektywy zagrożeń  przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Aspekty prawne omówiła podinsp. Agnieszka Krzewińska.

Biorący udział w szkoleniu funkcjonariusze mieli też okazję do spotkania się z uczniami szkoły.

Nabyta podczas szkolenia wiedza w przyszłości z pewnością pomoże policjantom w ocenie i wczesnej identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania. Upowszechnienie tego pojęcia zwiększy też pole wrażliwości wśród funkcjonariuszy i pozwoli pozbyć się stereotypów dotyczących tej grupy osób.

AK

Powrót na górę strony