Aktualności

KWP: „Bezpieczna droga do szkoły”

Data publikacji 03.09.2018

Droga dzieci do szkoły powinna być bezpieczna. O to bezpieczeństwo będą dbali policjanci, nauczyciele i rodzice. Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi.

Działania „Bezpieczna droga do szkoły” poprzedzono kontrolami infrastruktury drogowej w rejonie szkół i przedszkoli. Policjanci na terenie całego województwa lubelskiego sprawdzali stan oznakowania dróg w rejonie placówek oświatowych, weryfikowali czy znaki drogowe umieszczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy nie są zniszczone i są czytelne dla użytkowników dróg. W wyniku lustracji sporządzono 25 wystąpień do zarządców dróg o uzupełnienie stwierdzonych nieprawidłowości.

W ramach prowadzonych działań właśnie w rejonach szkół policjanci będą reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracać będą na edukację tych najmłodszych uczniów, którzy wchodzą w świat nauki – nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym. Policjanci prowadzić będą zajęcia w szkołach by uświadomić najmłodszym, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły, i wyrobić w nich prawidłowe nawyki. Wskazywać będą miejsca, w których nie należy przechodzić. Uczulać dzieci na to, że nie powinny podczas przechodzenia na drugą stronę biegać, czy nagle zatrzymywać się na środku drogi. Przypomną o tym jak niebezpieczne mogą być zabawy w pobliżu drogi.  Bardzo ważnym elementem pogadanek będzie uświadomienie dzieciom jak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych na plecaku czy też odzieży.

Przy tej okazji przypominamy, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Idąc z dzieckiem i trzymając je za rękę pamiętajmy o tym, że to osoba dorosła powinna iść od     strony ulicy. Przypomnijmy dziecku, że w mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem       jeżeli nie ma chodnika poboczem lewej strony drogi.

"Bezpieczna droga do szkoły” to nie jedyny program kierowany do dzieci. To także akcja „Wolność” dotycząca przeciwdziałania zjawisku uzależnień zarówno od narkotyków jak i dopalaczy, to działania ”Puste ławki stop”, które głównie ukierunkowane są na zapobieganie demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych przez osoby nieletnie.  W ramach tego programu w Lublinie prowadzimy wspólne patrole ze Strażą Miejską. Te patrole dyslokowane są właśnie w rejony placówek oświatowo – wychowawczych.  Warto przy tym wspomnieć o ścisłej i bardzo dobrej współpracy z dyrektorami i pedagogami szkół, gdzie te patrole są dyslokowane. Kolejnym z programów prewencyjnych kierowanym do młodzieży jest akcja „Trzeźwy umysł na drodze”.

R.L.R.

  • Policjanci dają dzieciom odblaski.
  • Policjanci dają dzieciom odblaski.
  • Policjanci dają dzieciom odblaski.
Powrót na górę strony