Aktualności

Lublin: Policyjni wodniacy na szkoleniu

Data publikacji 21.05.2018

Mundurowi z Posterunku Wodnego nad Zalewem Zemborzyckim dbają o bezpieczeństwo wypoczywających. Kontrolują także wędkarzy pod kątem legalności połowu, zwalczają kłusownictwo wodne. By być skutecznym muszą stale podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje. Dzisiaj policyjni wodniacy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony przyrody i środowiska ze szczególnym uwzględnieniem połowu ryb oraz przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom w tym zakresie.

Mundurowi z patrolu wodnego dbają o bezpieczeństwo wypoczywających. Reagują, gdy ktoś potrzebuje pomocy lub jest naruszane prawo. Kontrolują jednostki pływające pod kątem trzeźwości kierujących.  Zwracają szczególną uwagę na tzw. „dzikie kąpieliska”, by przestrzegać potencjalnych amatorów przed kąpielą w miejscach, w których nie ma ratowników.  Kontrolują wędkarzy pod kątem legalności połowu, zwalczają kłusownictwo wodne. Współpracują z WOPR, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Leśną i Sanepidem. By być skutecznym muszą również stale podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dzisiaj w Komisariacie VII Policji w Lublinie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Nieetatowego Zespołu ds. Zwalczania Przestępstw i Wykroczeń na Wodach i Terenach Przywodnych w Rejonie Zalewu Zembrzyckiego oraz Funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin. Szkolenie przeprowadzone zostało przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej. Dotyczyło ochrony przyrody i środowiska ze szczególnym uwzględnieniem połowu ryb oraz przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom w tym zakresie.

Szkolenie odbyło się w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Komisariatem VII Policji w Lublinie a Komendantem Posterunku Terenowego PSR w Lublinie.  Głównym celem nawiązanej współpracy jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Zalewu Zemborzyckiego oraz zwalczanie kłusownictwa, nielegalnego połowu ryb i działań na szkodę ochrony przyrody i środowiska.

Posterunek wodny nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie funkcjonuje w miesiącach letnich. Rozpoczynamy służbę z końcem kwietnia, a kończymy w ostatnich dniach września.   W tym roku delegowanych do pełnienia służby jest 4 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Do końca czerwca w weekendy będziemy wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Lublinie.  Wraz z rozpoczęciem wakacji strażnicy miejscy będą z nami przez cały tydzień.  Jak każdego roku policjantów z Posterunku wodnego wspomagać będą także patrole rowerowe z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 

R.L.R.

Powrót na górę strony