KWP: Policjanci na „Targach Pracy 2018” - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Policjanci na „Targach Pracy 2018”

Data publikacji 19.04.2018

Wczoraj w Lublinie odbyły się XV Targi Pracy. Dla zainteresowanych pracą w Policji swoje oferty zaprezentowała również Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zainteresowani służbą w „mundurze” jak i pracą na stanowiskach cywilnych w Policji mogli liczyć na fachowe porady.

Na XV Targach Pracy zorganizowanych przez Miejski Urzą Pracy w Lublinie, które odbyły się wczoraj w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Lublin nie zabrakło przedstawicieli Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie pośród innych pracodawców również kusiła ofertami pracy. Przy zorganizowanym stoisku zainteresowani pracą w strukturach Policji mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat procedur związanych z przyjęciem do pracy. Promowano nie tylko dobór do służby, ale i do pracy na stanowiskach cywilnych.                   

Wszyscy chętni mieli okazję, by osobiście dowiedzieć się od policjantów i pracowników  cywilnych o warunkach pracy i rekrutacji. Specjalnie dla nich przygotowano ulotki i foldery. Policjanci tłumaczyli jak wypełnić kwestionariusz osobowy, informowali, gdzie i w jakim terminie należy złożyć stosowne dokumenty, aby ubiegać się o pracę w Policji.  Na targach odbyła się również multimedialna prezentacja na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby. Zainteresowanym omówiony został cały proces doboru kandydatów.                         

Przypominamy, że o przyjęcie do Policji może ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca nieposzlakowaną opinię, niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.

K.K.