Aktualności

KWP: Policyjna akcja „Piesi”

Data publikacji 16.03.2018

Dzisiaj na terenie całego województwa prowadzone są działania przez policjantów ruchu drogowego pn. „Piesi”. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez pieszych oraz respektowanie praw pieszych przez innych uczestników ruchu drogowego. Działania te mają również na celu edukowanie pieszych i kierujących w zakresie przepisów zawartych w ustawie "Prawo o Ruchu Drogowym".

   Celem działań będzie zredukowanie zdarzeń drogowych, gdzie jedną ze stron jest pieszy, ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierujących wobec pieszych, ale również edukowanie pieszych i kierujących w zakresie przepisów zawartych w Ustawie "Prawo o Ruchu Drogowym".

W szczególności policjanci będą reagowali na przypadki:

  • przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
  • chodzenie niewłaściwą stroną drogi,
  • nierespektowanie obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny, dla innych uczestników ruchu drogowego
  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych
  • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
  • przebieganie przez jezdnię,
  • przechodzenie przez jezdnię w miejscu gdzie są umieszczone urządzenia oddzielające jezdnię od chodnika.

Przypominamy!!!

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym funkcjonariusze będą egzekwowali obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych, poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Funkcjonariusze będą uświadamiali o wpływie jaki mają odblaski nie tylko na ich bezpieczeństwo ale i dla innych użytkowników dróg.

Działaniami również będą objęci kierujący pojazdami. Policjanci w szczególności reagować będą na przypadki wykroczeń popełnianych przez kierowców takie jak; nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, jazdę wzdłuż chodnika lub po przejściu dla pieszych.

KPP w Radzyniu Podl.: Policyjna akcja „Piesi”►

Powrót na górę strony