Aktualności

KWP: "Dzień Kobiet z lubelską drogówką"

Data publikacji 08.03.2018

Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadzili akcję pod nazwą "Dzień Kobiet z lubelską drogówką”. Akcja promowała bezpieczne zachowania w ruchu drogowym takie jak: zapinanie pasów bezpieczeństwa czy nieużywanie telefonu komórkowego w trakcie kierowania pojazdem. Kobiety uczyły się także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Policjanci przeprowadzili akcję na parkingu przy galerii Olimp oraz Felicity wspólnie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym i Muzeum Zamoyskim w Kozłówce. Akcja skierowana była do kobiet i promowała bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

Policjanci zwracali uwagę na: obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, zakaz używania telefonu komórkowego w trakcie kierowania pojazdem, zakaz przekraczania dozwolonej prędkości. Panie otrzymywały również wskazówki odnośnie bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dla osób chętnych ratownicy medyczni przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwiający ratowanie życia osobie poszkodowanej w wypadkach, jak również rozdawali materiały informacyjne zachęcające kobiety do badań mammograficznych i cytologicznych.

    Panie od Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymywały drobne upominki. Działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony uczestniczek.

    Akcje tego typu mają uświadomić wszystkim jak bardzo ważna jest znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich.

Powrót na górę strony