KWP: Stale informujemy o nowych narzędziach - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Stale informujemy o nowych narzędziach

Data publikacji 16.01.2018

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie , które doskonale sprawdza się w praktyce i dzięki któremu mieszkańcy naszego województwa sami mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Od września 2016 roku do końca ubiegłego roku odnotowaliśmy 26 254 zgłoszenia. O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie Dzielnicowy Bliżej Nas i aplikacji Moja Komenda mówią policjanci podczas spotkań z mieszkańcami naszego województwa. Przed zbliżającymi się feriami spotykamy się także z młodzieżą i dziećmi, i mówimy jak w szybki i prosty sposób można skontaktować się z dzielnicowym.

O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. „policjant pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, bowiem on sam na co dzień styka się z różnymi zjawiskami patologicznymi jak przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, żebractwo, alkoholizm, prostytucja, bezrobocie, narkomania, włamania i kradzieże, itp. Jest to praca użyteczna i potrzebna.

Policjanci odwiedzają codziennie podległe im dzielnice i osiedla w miastach, rejony na terenie małych wiosek. Rozmawiają z mieszkańcami, przestrzegają przed zagrożeniami, starają się wysłuchać nurtujących ich problemów i udzielić porad. Szerokie kontakty ze społeczeństwem umożliwią pozyskanie informacji na temat obecnych zagrożeń i oczekiwań mieszkańców. Z drugiej zaś strony stanowią źródło cennej wiedzy dla innych pionów policyjnych. Dlatego też misją dzielnicowego jest utrzymanie bliskiego kontaktu z mieszkańcami: po to, by poznawać otaczające środowisko i grupy społeczne w celu diagnozowania uciążliwych zjawisk i przeciwdziałanie im, a także po to, by wzbudzać zaufanie, nie tylko do siebie, ale i całej Policji.

Z  kolej za sprawą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może mieć  wpływ na to co dzieje się w  okolicy, w której mieszka, uczy się lub pracuje. To doskonała forma dialogu mieszkańca z policjantem.  Narzędzie pozwala bowiem na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Korzystanie z aplikacji KMZB jest bardzo proste. Jej obsługa została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy mieszkaniec województwa przez Internet mógł w szybki i anonimowy sposób zgłaszać różne problemy.

Aby w dalszym ciągu aplikacja spełniała swoje zadanie, wychodząc naprzeciw potrzebom jej użytkowników, wprowadzono jej zmiany i modyfikacje. Internauci mają  możliwość opatrzenia swojego zgłoszenia krótkim komentarzem do 500 znaków. Ponadto można dodać także pliki zdjęciowe – maksymalnie do 3 plików w formatach jpg, pdf, 3gp, mov, doc, txt.  Podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni tygodnia.

Od czasu 2016 r, kiedy to wprowadzona została mapa, w ubiegłym roku zmieniły się także nazwy niektórych zagrożeń. Zostały połączone kategorie: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i obecnie znajdują się pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”. Z kolei zagrożenie „miejsce grupowania się małoletnich” przekształcono na „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”. Ponadto dodana została nowa kategoria „Wałęsające się bezpańskie psy”.

Od września 2016 do końca roku ubiegłego mieszkańcy Lubelszczyzny przekazali na 26 254 zgłoszenia właśnie za pośrednictwem KMZB.  Najwięcej ich dotyczy powiatu lubelskiego, kolejno bialskiego i biłgorajskiego.  Z kolei najmniej odnotowaliśmy ich w powiatach janowskim i radzyńskim.  Przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to są zjawiska najczęściej wskazywane przez mieszkańców naszego województwa.

Policjanci z lubelskiego garnizonu uczestniczą w konsultacjach i spotkaniach z mieszkańcami naszego województwa.  Dzielnicowi odwiedzają także placówki oświatowe i przekazują na ręce dyrekcji plakaty dotyczące zasad funkcjonowania nowych programów i narzędzi.  Będą one widoczne nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także dla rodziców i opiekunów, którzy odprowadzają swoje pociechy do szkoły.

 

 

 

R.L.R.