Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

Data publikacji 11.11.2017

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Lublinie od złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Później zgodnie z tradycją odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin, a następnie w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po niej uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Lubelskich policjantów reprezentował Komendant Wojewódzki Policji Pan nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie mł. insp. Andrzej Porczak.

     W całym kraju odbyły się dzisiaj obchody Święta Niepodległości. W Lublinie rozpoczęto je uroczystą sesją Rady Miasta w Trybunale Koronnym. Po jej zakończeniu w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.  Bezpośrednio po niej, uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na plac Zamkowy, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

    Udział w obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości wzięła także Lubelska Policja. Lubelski garnizon Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz zastępca Komendanta Miejskiego  Policji w Lublinie  mł. insp. Andrzej Porczak.

    Narodowe Święto Niepodległości jest przywołaniem jednej z najważniejszych rocznic w dziejach Polski. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, Rzeczypospolita powróciła na mapę Europy i świata. Towarzyszył temu entuzjazm Narodu, gotowego do ponoszenia wyrzeczeń dla odbudowy własnego państwa. Pracy było wiele. Trzeba było podnieść Ojczyznę ze zniszczeń I wojny światowej, zjednoczyć części kraju od wielu lat eksploatowane w trzech różnych zaborach oraz zbudować struktury nowoczesnego, demokratycznego państwa. Święto 11 Listopada – ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 1937 roku, zakazane podczas okupacji hitlerowskiej i po roku 1945, a odnowione w wolnej III Rzeczypospolitej – stanowi symbol zwycięstwa oraz odrodzenia Ojczyzny i Narodu.

   Poza udziałem w samych obchodach policjanci zapewniali płynności ruchu w rejonach zaplanowanych uroczystości patriotycznych. Byli obecni na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Działania pod nazwą „LISTOPADOWY WEEKEND” były prowadzone na terenie całego województwa.

AF.

Powrót na górę strony