Kręci ich bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Kręci ich bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Data publikacji 08.11.2017

Policjanci przez cały rok szkolny odwiedzają szkoły na terenie naszego powiatu i rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie. Przypominają o podstawowych zasadach ruchu drogowego, właściwym zachowaniu w relacjach z rówieśnikami i ostrzegają przed obcymi. Tym razem zawitali do Zespołu Placówek Oświatowych w Leopoldowie.

   Przywitali ich uczniowie z klas I-III, którzy ze skupieniem wysłuchali prelekcji i rad policjantki. Wizycie przyświecało hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo – przez cały rok szkolny”. W trakcie spotkania omówiono zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: w domu, szkole, na ulicy, czy podczas zabawy. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób uniknąć pogryzienia ze strony agresywnych psów oraz jak reagować, gdy będzie ich zaczepiać osoba, której nie znają. Nie zabrakło również informacji o podstawowych zasadach ruchu drogowego.  Policjantka wyjaśniła dzieciom, jaki wpływ mają elementy odblaskowe na bezpieczeństwo pieszych i dlaczego warto nosić odblaski. Część spotkania poświęcono właściwym zachowaniom w relacjach z rówieśnikami oraz zagadnieniom przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

   Uczniowie z uwagą wysłuchały wystąpienia. W trakcie dyskusji wykazały się dużą aktywnością i wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali przekazane przez Urząd Miejski w Rykach odblaski. Dzieci przyznały, że od teraz będą dawać innym świecący przykład maszerując do szkoły.

KS