Aktualności

Kraśnik: Odblaskowa gmina Gościeradów "Świeci Przykładem"

Data publikacji 27.10.2017

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kraśnickiej komendy przeprowadzili w Gościeradowie akcję rozdawania odblasków w ramach akcji "Świeć Przykładem" pod nazwą „Odblaskowa Gmina”. Jest to już kolejna tego typu akcja przeprowadzona na terenie tej gminy, wspierana przez samorząd. Mundurowi rozdając opaski odblaskowe zwracali uwagę na właściwe noszenie tych elementów, tak aby zapewniały nam bezpieczeństwo.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Kraśnika wczoraj wieczorem przy kościele w Gościeradowie rozdawali elementy odblaskowe w ramach programu „Odblaskowa Gmina”. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako niechronionych uczestników dróg oraz podniesienie wzrostu odpowiedzialności za siebie poprzez uświadomienie mieszkańcom  zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tak niewielki element może uratować zdrowie, a nawet życie. Osoba posiadająca odblask jest widoczna dla kierujących pojazdami z odległości 3 razy większej niż osoba bez takiego elementu. Obecnie prawo nakłada obowiązek noszenia odblasków poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu. Jak zauważyli policjanci większość osób stosuje się do tego przepisu, już rzadkością są ujawniane osoby bez takich elementów. Działania profilaktyczne w tym zakresie funkcjonariusze prowadzą na bieżąco, rozdając odblaski w szkołach, podczas spotkań i w trakcie kontroli drogowych.

Akcja była przeprowadzona przy współpracy z Urzędem Gminy w Gościeradowie, który był sponsorem odblaskowych opasek. Działania prewencyjne połączone z rozdawaniem elementów odblaskowych będą kontynuowane na terenach innych gmin.

Przy tej okazji przypominamy o akcji "Świeć przykładem", ktorej celem  jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Co do zasady pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Organizatorem kampanii "Świeć przykładem" są Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną .

J.M.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.42 MB)

Powrót na górę strony