Aktualności

Zamość: Wyciek amoniaku w chłodni - ćwiczenia służb

Data publikacji 24.10.2017

W jednej z chłodni doszło do rozszczelnienia instalacji amoniakalnej i emisji gazowego amoniaku. Pracownicy, którzy ujawnili usterkę doznali obrażeń, zaś powietrze w miejscu zdarzenia stało się skażone i niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Na szczęście to tylko scenariusz wczorajszych ćwiczeń, których celem było doskonalenie współpracy różnych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców Zamościa. W ćwiczeniach brali udział także zamojscy policjanci.

Wczoraj na terenie Chłodni „Mors” odbyły się ćwiczenia, których głównym celem było doskonalenie współpracy różnych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców Zamościa. W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Zamość, przedstawiciele Urzędu Miasta w Zamościu, Straż Miejska Miasta Zamość, Państwowa Straż Pożarna w Zamościu, pogotowie ratunkowe, zamojska Policja oraz gospodarz terenu, gdzie doszło do awarii - Prezes Chłodni „Mors”. 
    
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w chłodni doszło do rozszczelnienia instalacji amoniakalnej i emisji gazowego amoniaku. Pracownicy, którzy ujawnili usterkę doznali obrażeń, powietrze w okolicach chłodni stało się skażone i niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Powiadomiona o zdarzeniu Państwowa Straż Pożarna w Zamościu przybywa na miejsce zdarzenia i natychmiast przystąpiła  do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym pracownikom chłodni, wyznaczenia strefy niebezpiecznej oraz ewakuacji ludności. W Chłodni natychmiast pojawili się również policjanci, którzy ogłosili okolicznym mieszkańcom przez sprzęt nagłaśniający, że doszło do skażenia powietrza i jakie środki ostrożności należy podjąć.

Rolą mundurowych było również zachowanie płynności ruchu w pobliżu miejsca zdarzenia, pilnowanie porządku oraz dbanie o bezpieczeństwo ewakuowanej ludności. Swoje zadania policjanci realizowali współdziałając ze Strażą Miejską Miasta Zamość. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Zamościu rozstawiła kurtynę wodną, dzięki której szkodliwe działanie amoniaku zostało ograniczone. Strażacy przystąpili również do naprawienia rozszczelnionej instalacji.  Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, zagrożenie zostało wyeliminowane.

Dzięki takim przedsięwzięciom służby, inspekcje, straże i inne podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Zamościa mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy, oraz podejmowanych wspólnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia.   
 
D.K-B.

Powrót na górę strony