Aktualności

Ryki: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie ryckim

Data publikacji 21.09.2017

Ponad rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie ryckim i 741 zgłoszeń od mieszkańców. Łatwość obsługi i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy przekłada się na wzrastającą popularność tego interaktywnego narzędzia komunikacji z Policją wśród społeczności lokalnej.

Tylko w tym roku mieszkańcy powiatu ryckiego korzystając z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” zgłosili 620 zagrożeń. Potwierdzalność tych zgłoszeń w 2017 r. wyniosła 42 procent. Natomiast od początku funkcjonowania KMZB na naszym terenie zaznaczono ponad 740 takich punktów, z czego 300 zagrożeń zostało potwierdzonych przez policjantów. Do najczęściej wskazywanych przez użytkowników kategorii należy zaliczyć naruszenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa oraz inne zagrożenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – takich zgłoszeń było na terenie powiatu było blisko 480, z czego 291 przypadków zostało potwierdzonych. W czasie weryfikacji zagrożenia przez funkcjonariuszy, wobec łamiących przepisy drogowe zostały wyciągnięte srogie konsekwencje. Tylko w miniony weekend w Nowodworze policjanci z Referatu Ruchu Drogowego ryckiej komendy kontrolując miejsce wskazane przez mieszkańców na KMZB, w niedługim czasie nałożyli na kierujących pojazdami 9 mandatów za przekraczanie dozwolonej prędkości. Wcześniej kilku kierowców straciło prawo jazdy w tym miejscu.

W kategoriach prewencyjnych społeczność lokalna wykorzystując KMZB najczęściej wskazywała na spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją,  niszczenie zieleni czy akty wandalizmu. Łącznie odnotowano prawie 260 tego rodzaju zgłoszeń. Dzięki napływającym informacjom funkcjonariusze uzyskali szerszy dostęp do informacji o oczekiwaniach i bolączkach mieszkańców. Wzmożona aktywność mundurowych w danym rejonie zniechęca potencjalnych sprawców do wykazywania nieakceptowanych społecznie zachowań. W takich sytuacjach niejednokrotnie samo pojawienie się policjantów w określonym miejscu będzie oddziaływać prewencyjnie.

Zachęcamy mieszkańców powiatu ryckiego do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy ma możliwość osobistego wkładu w poprawę bezpieczeństwa. Obsługa KMZB jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową ryki.lubelska.policja.gov.pl. Wówczas zobaczymy baner KMZB. Po jego kliknięciu otworzy się informacja o tym, czym jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy. Zanim zaczniemy z niej korzystać, należy uważnie przeczytać regulamin i zatwierdzić go. Po tym można już nanieść na mapę zagrożenie i poinformować Policję o niepokojących nas zjawiskach. W ciągu 5 dni zagrożenie zostanie zweryfikowane. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadadzą jej status „potwierdzone” i podejmą czynności zmierzające do wyeliminowania zagrożenia oraz zapobiegania stwierdzonym zagrożeniom.

Pamiętajmy, że „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

K.S.

Powrót na górę strony