Aktualności

KWP: Wojewódzkie obchody Święta Policji w Parczewie

Data publikacji 14.07.2017

98 Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się dziś w Parczewie Uroczystości miały szczególny charakter, połączone były bowiem z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w tym mieście. Wręczone zostały także odznaczenia resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

24 lipca  1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 98 rocznicę powstania polskiej Policji. Wojewódzkie obchody tego święta w lubelskim garnizonie odbyły się dziś w Parczewie.

       

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą świętą odprawioną w intencji funkcjonariuszy w Bazylice pw. Jana Chrzciciela, którą celebrował ks. bp. Piotr Sawczuk Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej.

       

Po zakończonym nabożeństwie obchody przeniosły się na Plac przy Bazylice Mniejszej. Tam w uroczystym apelu  uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek,  I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej wraz z kadrą kierowniczą lubelskiego garnizonu Policji, Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, a także pozostali przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa i  związków zawodowych.

       

Przybyłych gości powitał szef lubelskiego garnizonu Policji insp. Paweł Dobrodziej. Komendant z okazji Święta Policji podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom oraz pracownikom naszej formacji za codzienny trud pełnienia służby i pracy w Policji: „Święto Policji to też czas, żeby podziękować policjantom za ich ciężką pracę. Jestem dumny, że pracuję w Lublinie, bo z podniesionym czołem mogę jeździć na odprawy, gdyż wyniki naszej pracy są na bardzo wysokim poziomie - podkreślił komendant - i to jest czas, żeby Wam za ten profesjonalizm podziękować...”.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.73 MB)

 

Szef lubelskiego garnizonu Policji zaznaczył, że czas reakcji na zdarzenie jest najlepszy w Polsce, w kategoriach wykrywania przestępstw kryminalnych zajmujemy czołowe pozycje, tak samo jak i w przypadku wykrywalności najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw.  Jak dodał inspektor Dobrodziej, to pokazuje, że na terenie Lubelszczyzny pracują naprawdę profesjonalni policjanci.

Komendant słowa wdzięczności skierował także do rodzin i bliskich funkcjonariuszy, którzy zawsze są z nimi w trudnych chwilach, a także do ich kolegów i koleżanek, którzy uczą rzetelnej i solidnej pracy.

       

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie. Sztandar z zachowaniem ceremoniału odebrał z rąk Sekretarza Stanu MSWiA Komendant Powiatowy Policji w Parczewie mł. insp. Krzysztof Kozyra. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, w skał którego weszli przedstawiciele władz miasta, gmin oraz powiatu. Otrzymanie sztandaru  to symbol poparcia i zaufania społecznego.  Jest to jednocześnie wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby. Gwoździe w drzewce sztandaru wbili goście honorowi, którzy złożyli podpisy w księdze sztandaru.

            

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.31 MB)

 

Obchody Święta Policji to także przyznanie odznaczeń resortowych i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 1439 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 34 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 82 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 673 policjantom, w korpusie podoficerów – 463, zaś szeregowych – 187.

        

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” ośmiu funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu. Z kolei za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji przyznano dziewięć Medali „Za zasługi dla Policji”.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.46 MB)

 

Oprócz płynących od zaproszonych gości podziękowań za trudną, ofiarną służbę policjantów i ich profesjonalizm, Sekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka złożony na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. „Ślubujecie służyć Narodowi, chronić porządek prawny i strzec bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli również w święta oraz w dni  które są dla większości społeczeństwa wolne od pracy. Za to wszystko należy Wam się ogromny szacunek. …Ze służbą w Policji wiąże się odpowiedzialność, o której zawsze musicie pamiętać. Funkcjonariusze muszą przestrzegać przepisów oraz standardów, a także być wzorcem dla społeczeństwa…Wasz profesjonalizm i sumienne podejście do obowiązków jest gwarantem zaufania obywateli… Życzę Wam wielu sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia trudnej i odpowiedzialnej służby, bezpiecznych powrotów z patroli oraz pomyślności w życiu osobistym…”.

       

Słowa podziękowania skierował też w kierunku funkcjonariuszy I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk: „Największą chlubą i zaszczytem jest dla nas uznanie społeczne. To, że prawie 90 procent obywateli naszego kraju uznaje, że bezpiecznie jest w ich miejscu zamieszkania, tyle samo uważa Polskę za kraj bezpieczny – to jest dla nas największym podziękowaniem…Komendant docenił także rolę pracowników Policji, bo bez nich praca funkcjonariuszy nie miałaby racji bytu.

         

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.27 MB)

 

Jesteśmy absolutnie spokojni każdego dnia, bo wiemy, że mamy do czynienia z bardzo profesjonalną formacją i profesjonalnymi funkcjonariuszami oddanymi swojej pracy…”- tak  Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek ocenił służbę policjantów z Lubelszczyzny. Zaznaczył, że wyniki pracy są imponujące: „…Notujecie Państwo najlepsze bądź jedne  z najlepszych osiągnięć na każdej płaszczyźnie Państwa działania i to jest wielka duma, powód do chwały i wielkiej wdzięczności pod Waszym adresem...” Ponadto Wojewoda Lubelski pogratulował parczewskim stróżom prawa sztandaru symbolizującego wartości, które leżą u podstaw codziennej pracy policjantów.

       

Wdzięczność funkcjonariuszom z lubelskiego garnizonu wyraził także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, a także Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, który jest jednocześnie Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Pan burmistrz wspólnie z przedstawicielami samorządów podkreślił rolę parczewskich mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

         

Dzisiejsze uroczystości uświetniła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie, a także orkiestra reprezentacyjna Komendy Głównej Policji.

Po głównych uroczystościach dla mieszkańców miasta przygotowano pokaz policyjnego sprzętu oraz wystawę zbiorów historycznych. Zaplanowano także atrakcje dla najmłodszych, znakowanie rowerów, pokaz radiowozów, tresury policyjnych czworonogów.  Specjalistyczny sprzęt zaprezentowali również policyjni antyterroryści z KWP w Lublinie.

Zobacz więcej zdjęć z Wojewódzkich obchodów Święta Policji w Parczewie.

AK

Powrót na górę strony