Aktualności

KWP: „Dzielnicowy Bliżej Nas” – szkolenia dla funkcjonariuszy

Data publikacji 17.05.2017

Diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń, skuteczne komunikowanie się ze społeczeństwem oraz aspekty prawne i praktyczne zastosowanie metod i form wykonywania zadań służbowych. Są to główne tematy doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą dzielnicowi z komend miejskich i powiatowych Policji naszego garnizonu. Szkolenia w ramach projektu „Dzielnicowy bliżej nas”, odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W bieżącym roku przeszkolonych zostało już blisko 90, z planowanych 200 policjantów.

            

20 czerwca 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło program “Dzielnicowy bliżej nas”. Jego głównym założeniem jest wzmocnienie roli dzielnicowego, ukierunkowanie policjantów tego pionu na realizację zadań w oparciu o bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Program przewiduje także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych. Kładą one nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami – komunikatywność, otwartość i współdziałanie.

Dzisiaj w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się czwarta w tym roku edycja szkolenia dla dzielnicowych. W ramach zajęć policjanci omawiali metody i formy wykonywania zadań. Ponadto poszerzali i systematyzowali wiedzę w zakresie stosowania obowiązujących procedur, organizowania profilaktyki społecznej oraz współpracy w tym zakresie z innymi instytucjami i społeczeństwem. Duży nacisk położono na doskonalenie wśród uczestników umiejętności komunikacyjnych, podkreślając szczególny charakter służby dzielnicowego jako „policjanta pierwszego kontaktu”.

           

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń dotyczących obsługi narzędzia internetowego jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.

M.D.K.

Powrót na górę strony