Aktualności

KWP: Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”

Data publikacji 21.04.2017

O tytuł Policjanta Służby Kryminalnej 2017 roku rywalizują policyjne drużyny z jednostek powiatowych i miejskich lubelskiego garnizonu Policji. Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Najlepsza drużyna będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu, który odbędzie się w dniach 6-8 czerwca w Szkole Policji w Pile.

  

Eliminacje wojewódzkie konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2017” odbywają się jak co roku na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów.  Każdą drużynę reprezentują policjanci dochodzeniowo-śledczy, operacyjno-rozpoznawczy,  technicy kryminalistyki oraz policjanci  sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą.

  

Pod bacznym okiem komisji policjanci przystępują do konkurencji, które obejmują;

 - sprawdzian wiedzy w formie testu,

- sprawdzian wiedzy praktycznej w formie kazusu odrębnie dla policjanta dochodzeniowo-śledczego, operacyjno-rozpoznawczego, sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą,

- sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia – przeprowadzony w formie oględzin dla wszystkich zawodników drużyny,

- funkcjonariusze muszą  też wykazać się umiejętnościami strzeleckimi  podczas sprawdzianu uzupełnionego o dodatkowe elementy sprawnościowe.

  

Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz  motywowanie ich do doskonalenia  kwalifikacji zawodowych

  

Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 6-8 czerwca b.r.

 

AK

Powrót na górę strony