Aktualności

KWP: „Bezpieczeństwo na krajowej 19- tce ”

Data publikacji 30.03.2017

Jutro, tj. 31 marca na drodze krajowej nr 19 przeprowadzone będą wzmożone działania policyjne pod kryptonimem „Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 19”. Głównym celem działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zminimalizowanie skutków tych zdarzeń, w szczególności ograniczenia ofiar śmiertelnych oraz ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości jazdy zarówno przez pojazdy osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe.

Na drodze krajowej nr 19 jutro, tj. 31 marca przeprowadzone będą wzmożone działania prewencyjno – kontrolne na terenie województwa lubelskiego pod kryptonimem „Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 19”.

Głównym celem działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zminimalizowanie skutków tych zdarzeń w szczególności ograniczenia ofiar śmiertelnych oraz ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości jazdy zarówno przez pojazdy osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Równolegle policjanci będą prowadzili kampanie społeczną, skierowaną do kierujących pojazdami, informującą o nasileniu kontroli drogowych przez Policję. 

Policjanci ruchu drogowego podczas wzmożonych działań będą:

-  zdecydowanie reagować  na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości jazdy

-  sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami oraz przestrzeganie obowiązku używania pasów i innych urządzeń bezpieczeństwa

- podejmować interwencje wobec uczestników ruchu popełniających inne przestępstwa i wykroczenia drogowe, w szczególności wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych (nieudzielanie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe skręcanie), a także wykroczenia pieszych i kierujących wobec pieszych

-  kontrolować przewożone ładunki pod kątem prawidłowego ich umieszczenia i zabezpieczenia

-  sprawdzać stan techniczny pojazdów, a zwłaszcza pojazdów ciężarowych i autobusów.

Powrót na górę strony