Aktualności

KWP: Dzielnicowi bliżej nas

Data publikacji 23.01.2017

Za sprawą założeń programu MSWiA o nazwie „Dzielnicowy bliżej nas” każdy mieszkaniec naszego regionu będzie dobrze znał i częściej widział w rejonie zamieszkania swojego dzielnicowego. Zwiększenie liczby dzielnicowych, wzmocnienie ich roli oraz bliższy kontakt z mieszkańcami – to główny cel programu. Na Lubelszczyźnie dzielnicowi przygotowują się do roli bycia kreatorem dialogu między Policją a społeczeństwem. Znaczącym ułatwieniem w kontaktach jest wdrożenie aplikacji mobilnej Moja Komenda. Szybko znajdziemy tam informacje umożliwiające odnalezienie dzielnicowego. W okresie zimowym jednym z priorytetowych zadań dzielnicowych jest kontrola miejsc w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Wspólnie z dzielnicowymi z I i III komisariatu Policji w Lublinie udaliśmy się w takie miejsca.

  O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. „policjant pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, bowiem on sam na co dzień styka się z różnymi zjawiskami patologicznymi jak przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, żebractwo, alkoholizm, prostytucja, bezrobocie, narkomania, włamania i kradzieże, itp. Jest to praca użyteczna i potrzebna.

   Policjanci odwiedzają codziennie podległe im dzielnice i osiedla w miastach, rejony na terenie małych wiosek. Rozmawiają z mieszkańcami, przestrzegają przed zagrożeniami, starają się wysłuchać nurtujących ich problemów i udzielić porad.

   

   Szerokie kontakty ze społeczeństwem umożliwią pozyskanie informacji na temat obecnych zagrożeń i oczekiwań mieszkańców. Z drugiej zaś strony stanowią źródło cennej wiedzy dla innych pionów policyjnych. Dlatego też misją dzielnicowego jest utrzymanie bliskiego kontaktu z mieszkańcami: po to, by  poznawać otaczające środowisko i grupy społeczne w celu diagnozowania uciążliwych zjawisk i przeciwdziałanie im, a także po to, by wzbudzać zaufanie, nie tylko do siebie, ale i całej Policji.

   W okresie zimowym, kiedy na zewnątrz panują minusowe temperatury jednym z priorytetowych zadań dzielnicowych jest kontrola w podległym rejonie miejsc, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Wspólnie z nimi udaliśmy się by sprawdzić tereny ogródków działkowych oraz pustostany w celu udzielenia pomocy bezdomnym, którzy tam przebywają.

   

    Dzielnicowi zaproponowali pomoc osobom znajdującym się w tych miejscach, przekazali informację o instytucjach, które udzielą pomocy oraz o najbliższych schroniskach i noclegowniach. Mundurowi sprawdzają warunki w jakich znajdują się takie osoby. W sytuacjach kiedy warunki zagrażają życiu i zdrowiu, przewożą je do schronisk, noclegowni, ośrodków Cartias, ośrodków pomocy społecznej, izb wytrzeźwień a nawet komend i komisariatów.

  

    Praca dzielnicowego to służba wymagająca od funkcjonariusza zarówno przygotowania merytorycznego, jak i umiejętności interpersonalnych: łatwego nawiązywania kontaktów, empatii, wrażliwości na problemy innych, odporności na stres, czy rozwiązywania konfliktów.

   By być bliżej ludzi, dzielnicowi zostali wyposażeni w kanały komunikacji, jak służbowy telefon komórkowy oraz Internet. Każdy mieszkaniec danego rejonu miasta, czy małej wioski, będzie mógł skorzystać z porady swojego dzielnicowego dzwoniąc do niego lub wysyłając maila.

   W województwie lubelskim służbę pełni 385 dzielnicowych. Ich sylwetki wraz z przypisanym rejonem służbowym, a także numer telefonu komórkowego i adres mailowy  dostępne są na podstronie internetowej każdej z komend powiatowych/ miejskich Policji. Od września ubiegłego roku znaleźć swojego dzielnicowego można również za pomocą aplikacji „Moja komenda”.  

K.K.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.9 MB)

Powrót na górę strony