Aktualności

KWP: Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok

Data publikacji 13.01.2017

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z garnizonu lubelskiego w 2016 roku. Spadek ogólnej liczby przestępstw, w tym kryminalnych, wysoka wykrywalność, wzrost ujawniania przestępstw korupcyjnych i narkotykowych to najistotniejsze dane dotyczące pionu kryminalnego. Wiele pracy mieli także policjanci ruchu drogowego. Odnotowaliśmy spadek liczby ofiar śmiertelnych, nasz wskaźnik plasuje pod tym względem Lubelszczyznę w czołówce krajowej. Odnotowaliśmy także znaczny spadek liczby śmiertelnych wypadków z udziałem osób pieszych.

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów lubelskiego garnizonu policji w 2016 roku. W naradzie uczestniczyli: nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk, przedstawiciele prokuratury i sądu, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz kadra kierownicza KWP.

Duży spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw narkotykowych i korupcyjnych, a także wysoka wykrywalność sprawców to najistotniejsze dane podsumowujące miniony rok w garnizonie lubelskim.

W 2016 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 31.498  tj. o prawie 2500 mniej niż w roku 2015.  Wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 73%, w 2015 było to  71,6%. Wskaźnik z minionego roku plasuje nas powyżej średniej krajowej, która wynosi 67,6%.  Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 20.755 w 2015 r. do 18.916 w roku ubiegłym.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela z 10.331 w 2015 roku do 9288. Jest to grupa 7 wybranych przestępstw tj.: (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy).

Policjanci garnizonu lubelskiego w 2016 r. zabezpieczyli łącznie 370 kg narkotyków, w roku 2015 było to 244 kg. W wyniku pracy policjantów zlikwidowanych zostało ponad 140 plantacji konopi indyjskich.

 

  Wybrane kategorie przestępstw

 

Przestępstwa

stwierdzone 2016

Przestępstwa stwierdzone 2015

Wykrywalność przestępstw w 2016

Wykrywalność przestępstw w 2015

Rozbój

354

354

86%

76,1%

Bójka

337

354

85%

83,5%

Kradzież z włamaniem

2914

3318

38,7%

36,6%

Kradzież

3678

4343

38,2%

35,9%

Kradzież pojazdu

151

189

41,6%

Pomimo spadku wykrywalności zajmujemy w tej kategorii I miejsce w kraju

44,3%

 

W minionym roku na terenie województwa lubelskiego policjanci przeprowadzili 192.631 interwencji. Średnio policyjne działania podejmowane były co 2 minuty 44 sekundy.

Podczas spotkania omówiono także stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymaliśmy tendencję spadkową dotyczącą liczby ofiar wypadków drogowych. Taką tendencję zdołało utrzymać tylko 8 województw. Nasz wskaźnik plasuje Lubelszczyznę w czołówce kraju. W 2016 roku na drogach Lubelszczyzny zginęło 178 osób, tj. o 10 mniej niż w 2015 roku. Ogółem w 2016 roku doszło do 1266 wypadków ( rok wcześniej 1251), w których obrażenia odniosło 1487 osób, o 53 więcej niż w 2015 roku.  Zdecydowanie spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem osób pieszych z 64 ofiar w 2015 do 44 w roku ubiegłym.

Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili 705.581 badań wobec kierujących na zawartość alkoholu tj. o 38.674 więcej niż w 2015 roku. Ujawniono 1922 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych funkcjonariusze zatrzymali 2512 uprawnień do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 km/h.

Część odprawy poświęcono także podsumowaniu pracy pionu logistycznego. Omówiono realizację budżetu jednostki, prowadzone inwestycje, remonty, zakupy zrealizowane w 2016 roku. KWP w Lublinie wprowadziła do eksploatacji łącznie 60 sztuk sprzętu transportowego, który przekazany został do komend miejskich i powiatowych.  W szeregi lubelskiej policji wstąpiło 230 młodych funkcjonariuszy.  Nasz garnizon w tym momencie ma najniższy od lat wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego.

2016 rok był dla nas rokiem wyzwań. Uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu wielu imprez, w tym dwóch niezmiernie istotnych wydarzeń tj.: Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Wspomagaliśmy przy tych zadaniach kolegów z kraju, ale kulminacyjnym punktem były działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pielgrzymów, którzy przebywali na Lubelszczyźnie. 

Insp. Paweł Dobrodziej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podsumowując odprawę zwrócił uwagę na dobre wyniki osiągnięte w minionym roku przez nasz garnizon, na spadek przestępczości i wysoką wykrywalność, na dobrą pracę policjantów pionu prewencji i  ruchu drgowego.

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek podziękował policjantom za zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, za dbałość o bezpieczeństwo pielgrzymów, ale także za dobrą pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Następnie głos zabrała Zastępca Komendanta Głównego Policji Pani nadinspektor Helena Michalak, która dokonała podsumowania działań roku 2016 pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju. Pani nadinsp.  przypomniała najważniejsze wydarzenia i sukcesy Polskiej Policji. Pani komendant dziękowała także za efekty pracy policjantów woj. lubelskiego.

Podczas odprawy wyróżniony przez kierownictwo KWP w Lublinie został nadkom. Jerzy Czebreszuk Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej za profesjonalizm i osiągnięte przez bialskich policjantów wyniki. 

Podsumowując pracę policjantów wspomnieć należy o sondażach dotyczących oceny naszej pracy. CBOS, w badaniu cyklicznym, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast dwa razy w roku ocenie poddaje większą liczbę instytucji publicznych. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonej w dniach 8-15 września 2016 roku, respondentów poproszono m.in. o ocenę działalności Policji Wyniki badania wskazują, że obecnie 72% ankietowanych dobrze ocenia działalność policji. Ocena ta utrzymuje się na tym samym poziomie w porównaniu do wyników ostatniej edycji badania, natomiast w stosunku do wyników obejmujących lata 2012-2015, oceny policji są wyższe.

Podsumowanie w poszczególnych jednostkach naszego garnizonu:

KPP w Kraśniku

KPP w Opolu Lubelskim

R.L.R.

Powrót na górę strony