Zamość: Kontrole pieszych - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Zamość: Kontrole pieszych

Data publikacji 08.10.2016

„Bezpieczny pieszy” to działania, które prowadzili wczoraj zamojscy policjanci. Akcja skierowana była do tej grupy uczestników ruchu drogowego, która szczególnie jesienią narażona jest na dotkliwe skutki zdarzeń drogowych. W czasie działań policjanci wręczali również odblaski osobom poruszającym się po zmroku. Przypominali także, jak piesi powinni poruszać się po drodze.

    Policyjne statystyki wskazują, że w okresie jesienno-zimowym, częściej niż zwykle dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają i ograniczają widoczność. Dla pieszego, zderzenie z samochodem może mieć tragiczne skutki, nawet przy małych prędkościach pojazdu. Dlatego też zamojscy policjanci sprawdzali, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego dbają o swoje bezpieczeństwo. Między innymi stróże prawa, po zmroku, kontrolowali czy piesi używają elementów odblaskowych. To niezwykle ważny aspekt ich bezpieczeństwa. Kierowca może bowiem dostrzec osobę używającą odblasków z odległości nawet 140 metrów. Ten czas pozwala na jego prawidłową reakcję.

    Podczas prowadzonej w piątek akcji policjanci ujawnili 26 pieszych przechodzących przed drogę w miejscu niedozwolonym, 2 pieszych niestosowało się do sygnalizacji świetlnej a 8 naruszyło obowiązek stosowania elementów odblaskowych. W trakcie działań mundurowi ujawnili też po kilka przypadków nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu i nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych.

   W czasie działań policjanci wręczali również odblaski osobom poruszającym się po zmroku. Przypominali także, jak piesi powinni poruszać się po drodze. Zwracali też uwagę na pogarszające się warunki drogowe oraz zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

   Wszystkim pieszym przypominamy, że znowelizowane dwa lata temu prawo o ruchu drogowym  wprowadziło zmiany, polegające na tym, że każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Obowiązujące przepisy nie nakładają wprawdzie konieczności używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże pamiętajmy, że odblaski w znacznym stopniu poprawiają widoczność i dają kierowcom cenny czas na podjęcie odpowiedniej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

J.K.