Aktualności

KWP: „Szkoła Promująca Zdrowie – Bezpieczna Szkoła”

Data publikacji 05.10.2016

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja skierowana do dyrektorów i nauczycieli ze szkół województwa lubelskiego. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie omówili między innymi bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, zagrożenia terrorystyczne w szkole oraz zasady współpracy policji z placówkami oświatowymi. Mundurowi przypomnieli o nowym narzędziu podnoszącym stan bezpieczeństwa, czyli o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzisiaj w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja  pn. „Szkoła Promująca Zdrowie – Bezpieczna Szkoła”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiak. Na wstępie wręczone zostały Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: kom. Agnieszka Łoś z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie omówiła bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w wypadkach drogowych  w województwie lubelskim.

Kom. Krzysztof Ciołek z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie omówił praktyczne aspekty korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami.

Przewóz dzieci do szkoły z kolei omówił Pan Paweł Gruszka, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Podinsp. Robert Banaszek, kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie powiedział o zagrożeniach terrorystycznych w szkole.

Pan Arkadiusz Szymoniuk, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie przedstawił prezentację pt. „Czy rodzice wiedzą, co ich dzieci jedzą”.

Natomiast naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie, insp. Wojciech Czapla omówił nowe narzędzie podnoszące stan bezpieczeństwa, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

O zasadach współpracy policji z placówkami oświaty – realizacja działań edukacyjnych w klasach mundurowych powiedział asp. szt. Waldemar Dziedzic z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie.

Pani Monika Tanikowska Miejski Koordynator Szkół Promujących Zdrowie , inspektor Wydz. Oświaty  i Wychowania Urzędu Miasta Lublin mówiła o Misji Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin jako przykład dobrej praktyki wspierania rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

K.K.

Powrót na górę strony