Aktualności

KWP: „Bezpieczeństwo i aktywność bez granic”

Data publikacji 04.06.2016

Funkcjonariusze i pracownicy lubelskiego garnizonu Policji, a także mundurowi w obwodu wołyńskiego biorą dziś udział w transgranicznym rajdzie rowerowym. I edycja rajdu pod nazwą „Bezpieczeństwo i aktywność bez granic” ma na celu propagowanie dalszej współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Rajd odbywa się pod patronatem insp. Pawła Dobrodzieja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

    Celem przedsięwzięcia jest propagowanie współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie  bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym i popularyzacja turystyki rowerowej wśród policjantów i pracowników Policji obu państw. Rajd przebiega trasą nadbużańską po stronie polskiej i ukraińskiej. W rajdzie udział biorą funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu Policji oraz policjanci z obwodu wołyńskiego, a także funkcjonariusze NOSG, którym przewodniczył gen. bryg. SG Wojciech Skowronek  - Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży GranicznejPlanowana liczba uczestników to około 50 osób.

    I Policyjny Polsko-Ukraiński Transgraniczny Rajd Rowerowy odbywa się z inicjatywy insp. Pawła Dobrodzieja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. W rajdzie udział bierze także generał Policji Petro Szpyga - Naczelnik Zarządu Głównego Policji Państwowej w obwodzie wołyńskim.

    Współpraca pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, a  Zarządem MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim trwa od wielu lat. Rozwijana sieć współpracy przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Od kilku też lat, te dwa podmioty są partnerami Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina. W ramach wspólnego projektu zakupiono m.in. 80 specjalistycznych samochodów osobowo-terenowych. Ponad połowa z nich trafiła do komend miejskich i powiatowych na terenie województwa lubelskiego.

AF.

  • wyścig
Powrót na górę strony