Aktualności

Łęczna: Spotkanie policjantów z uczniami

Data publikacji 28.04.2016

W ramach kontynuacji działań profilaktycznych grupa Pat ze Spiczyna zorganizowała przedsięwzięcie pod hasłem ,,Wiosenne spotkanie z profilaktyką”. Uczniowie zaprezentowali spektakl pt. ,,Tramwaj zwany nienawiścią”. Podczas spotkania policjanci omówili zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Wczoraj policjanci wzięli udział w ,,Wiosennym spotkaniu z profilaktyką”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w Gimnazjum w Spiczynie. Podczas spotkania grupa Pat ze Spiczyna zaprezentowała spektakl edukacyjno-profilaktyczny ,,Tramwaj zwany nienawiścią”. Spektakl podejmował problematykę tolerancji, wzajemnych relacji międzyludzkich, poszanowania praw człowieka.  

Swoje umiejętności zaprezentował również zespół ,,Bębnoludy” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy. Ponadto zorganizowano dla uczniów liczne konkursy i quizy  dotyczące tolerancji i życzliwości.

Tego typu spotkanie było doskonałą okazją aby przypomnieć młodym ludziom zasady właściwych zachowań. Policjanci omówili zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną  nieletnich, wskazywali na zagrożenia płynące z użytkowania Internetu.


        Program „Profilaktyka a Ty” został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komendę Główną Policji. Jego celem jest komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywnej współpracy z samorządami. Program propaguje modę na życie bez uzależnień, odpowiedzialność za siebie i innych oraz inspiruje do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom, a następnie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych.

 

MK

Powrót na górę strony