Aktualności

Ryki: Konsultacje społeczne

Data publikacji 26.03.2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach zakończyli cykl konsultacji społecznych poświęconych tworzeniu map zagrożeń w powiecie ryckim. Na spotkaniach podczas dyskusji kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Rykach oraz przedstawicieli instytucji samorządowych, służb oraz mieszkańców zgłaszano propozycje na temat zagrożeń występujących na terenie powiatu.

Wczoraj w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Rykach zakończono cykl konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń. Konsultacje odbywały się przez ostanie trzy dni w siedzibach organów administracji. Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy w Rykach – nadkom. Marek Tchórz. Obecni byli także przedstawiciele samorządu ze Starosta Ryckim - Stanisławem Jagiełło oraz burmistrzem Ryk - Jarosławem Żaczkiem. Obecni byli także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/Oddział Lublin oraz mieszkańców miasta.

Podczas konsultacji przedstawiano założenia służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie trasy krajowej K17 przebiegającej przez powiat rycki. Konsultacje kończyła wspólna dyskusja na temat najpoważniejszych zagrożeń występujących w powiecie. Głównym priorytetem ryckich policjantów jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dlatego wszelkie propozycje, które wpływają na ich poprawę będą popierane. Jest to również okazja aby mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji mogli porozmawiać i przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące lokalnych zagrożeń. Konsultacje pozwolą rzetelnie i czytelnie identyfikować skale i rodzaj potencjalnych zagrożeń.

JW

Powrót na górę strony