Aktualności

Tomaszów Lub.: Pożegnanie z mundurem insp. Pawła Solarskiego

Data publikacji 24.02.2016

Po 25-latach służby z mundurem rozstał się insp. Paweł Solarski – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim. Komendanta pożegnał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Na uroczyste pożegnanie przybyli Starosta i Wicestarosta Tomaszowski, Burmistrzowie i Wójtowie Gminy Powiatu Tomaszowskiego, Komendanci i przedstawiciele Palcówek Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Tomaszowie Lubelskim oraz Kapelan ksiądz Piotr Rawlik. Były podziękowania, prezenty, kwiaty i wzruszenia.

    Insp. Paweł Solarski w szeregi Policji wstąpił w 1991r. Absolwent wyższych uczelni: UMCS oraz WSPOL Szczytno niemal  przez cały okres swojej wieloletniej służby związany był z pionem kryminalnym na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych. Prze 9 lat pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w KRP i KWP w Lublinie. W 2001 roku przeszedł na stanowisko eksperta do Wydziały XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

    W 2003 roku został mianowany na  Z-cę Komendanta Komisariatu III Policji w Lublinie, a następnie 2009 roku  na Komendanta Komisariatu VIII w Lublinie, po czym został mianowany na I z-ce Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, skąd w 2012 roku przyszedł do nas na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji.  Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi między innymi w  2003 roku brązową odznaką  "Zasłużony Policjant", w 2012 srebrny medal ” Za Długoletnią Służbę”,2013 roku srebrną odznaką "Zasłużony Policjant" 

    Na uroczystości Komendant Placówki SG w Lubyczy Królewskiej Pan ppłk. Jacek Kozak wręczył insp Pawłowi Solarskiemu i mł. ins. Mirosławowi Wciśle "Odznakę honorową 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej" oraz medale z okazji 70-lecia Wojsk Ochrony Pogranicza.

    Jako ostatni głos zabrał główny bohater dzisiejszego spotkania, który podziękował wszystkim za wspólną pracę, a zakończył je słowami: „Służba z Wami była dla mnie wielką przyjemnością, a służba dla Was wielkim zaszczytem”.

AG

Powrót na górę strony