KWP: Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie

Data publikacji 29.01.2016

Dzisiaj w KMP w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone zapowiedzianej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz mediów. Głównym celem tworzenia map bezpieczeństwa w poszczególnych województwach jest zdiagnozowanie zagrożeń i skuteczniejsza walka z przestępczością.

        

Dzisiaj o godz. 9: 30 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone zapowiedzianej przez MSWiA budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Henryk Smolarz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Pan Jerzy Ostrowski, przedstawiciele służb mundurowych, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli także pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Mirosław Sokal, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Jarosław Adamski, komendanci miejscy i powiatowi oraz naczelnicy wydziałów prewencji i ruchu drogowego.

       

       

Dzisiejsze konsultacje społeczne zainaugurowały szereg kolejnych, które już w najbliższym czasie odbędą się we wszystkich powiatach oraz gminach Lubelszczyzny. Konsultacje społeczne poświęcone są zapowiedzianej przez MSWiA budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością.  Wystandaryzowane mapy zagrożeń maja powstać w każdym z województw. Będą one tworzone w oparciu o dane Policji, ale także o informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami.  

       

      

Wszyscy biorący udział w dzisiejszej dyskusji podkreślali, że poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego tak niezmiernie ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń.  Identyfikacja ta nie może także przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Stąd niezmiernie ważne są sygnały płynące od społeczeństwa, ich uwagi i oczekiwania. Odpowiedzią na te wszystkie oczekiwania powinna być mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Stworzenie takich map pozwoli na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

        

         

Zarówno Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk jak i Pan Henryk Smolarz podkreślali dobre wyniki pracy lubelskich policjantów i zapewniali o dalszej współpracy oraz wsparciu Policji we wszystkich działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

R.L.R.

 

 

 

 

Film Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie

Pobierz plik Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie (format mp4 - rozmiar 18.8 MB)