Aktualności

Opole Lubelskie: Policjanci na debacie w Karczmiskach rozmawiali o bezpieczeństwie

Data publikacji 09.12.2015

Wczoraj w Karczmiskach odbyła się debata społeczna organizowana przez policjantów z opolskiej Komendy. Tym razem stróże prawa szczególną uwagę poświęcili zagadnieniom oszustw metodami „na wnuczka” i „na policjanta”, oraz kwestiom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie gminy.

    Debata została zorganizowana w ramach realizacji rządowego programu „Razem Bezpieczniej” mającego na celu zwalczanie przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. W spotkaniu zorganizowanym w centrum kultury w Józefowie nad Wisłą uczestniczyło około 50 osób. Na zaproszenie komendanta insp. Krzysztofa Oszusta w spotkaniu uczestniczyli: Wójt gminy Karczmiska, pracownicy lokalnych instytucji oraz placówek dydaktyczno-oświatowych.

    Uczestnicy przez ponad dwie godziny dyskutowali o zrealizowanych wnioskach z poprzedniej debaty, metodach działania oszustów jak i formach im przeciwdziałania oraz szkodliwości zażywania środków zastępczych.

    W efekcie spotkania wypracowane zostały podstawowe cele, które prowadzić mają do jeszcze efektywniejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania oszustwom oraz kształtowania świadomości młodych ludzi w dziedzinie dopalaczy. Debatę podsumował Komendant Komisariatu Policji w Poniatowej dziękując za zorganizowanie spotkania oraz owocny udział.

E.Ż.

Powrót na górę strony