KWP: Skuteczny instruktor – efektywny policjant - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Skuteczny instruktor – efektywny policjant

Data publikacji 17.11.2015

Pod takim hasłem odbyło się szkolenie zawodowe lubelskich policjantów. W siedmiodniowych wymianach, 36 funkcjonariuszy szkoliło się w Czechach, w Niemczech, w Estonii, na Cyprze, na Malcie oraz na Litwie. Uczestnicy doskonalili się w zakresie m.in. taktyki działań antyterrorystycznych, działania pododdziałów zwartych, czy użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

    Projekt szkolenia przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe  36 lubelskich funkcjonariuszy Policji, w Czechach (Szkoła Policji we Frydku Mistku), Niemczech (Prezydium Policji w Berlinie), na Cyprze (Jednostka Specjalna Policji Cypryjskiej), Estonii (Estońska Akademia  Nauk o Bezpieczeństwie), na Litwie (Krajowa Szkoła Policji Litewskiej) oraz na Malcie (Akademia Policyjna). W 7 dniowych wymianach uczestniczyło 6 grup po 6 osób, z których każda udała się do innego partnera przyjmującego.

     

     

Uczestnicy poznawali systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:

• warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

• taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,

•taktyki i techniki strzelań policyjnych, procesu lokalnego doskonalenia zawodowego
z wyszkolenia strzeleckiego,

• taktyki działań antyterrorystycznych,

• taktyki działania pododdziałów zwartych Policji.

 

AF.