Aktualności

Ryki: Debata społeczna

Data publikacji 26.10.2015

W miniony piątek w Świetlicy w Pawłowicach odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Stężycy oraz problematyka dopalaczy. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległych terenach.

W miniony piątek w Świetlicy w miejscowości Pawłowice gm. Nowodwór odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Rykach oraz Wójta Gminy w Stężycy debata społeczna. Poświęcona została bezpieczeństwu na terenie gminy. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Stężyca oraz problematyka dopalaczy.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz Komendant Powiatowy Policji w Rykach nadkom. Marek Tchórz, Komendant komisariatu Policji w Dęblinie kom. Marek Niedbalski, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Dęblinie nadkom. Marcin Zagożdżon kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Rykach kom. Robert Pawłowicz a także dzielnicowi z terenu gminy Stężyca.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Zgromadzonym przedstawiono prezentację z zakresu zdarzeń w ruchu drogowym oraz zagadnienia dotyczące dopalaczy.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

JW

Powrót na górę strony