Aktualności

Zamość: Ponad 100 interwencji wobec pieszych i kierowców w ciągu kilku godzin

Data publikacji 23.10.2015

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" to działania, które przeprowadzili policjanci na terenie powiatu zamojskiego. Podczas akcji funkcjonariusze reagowali nie tylko na wykroczenia popełnione przez pieszych i rowerzystów. Dyscyplinowali również kierowców stwarzających zagrożenie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. W ciągu kilku godzin akcji funkcjonariusze interweniowali ponad 100 razy wobec pieszych i kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzali zagrożenie na drodze. Wśród 71 wykroczeń ujawnionych i popełnionych przez pieszych najczęstszym błędem było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

    Wczoraj zamojscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działania funkcjonariuszy w głównej mierze ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Okres jesienno- zimowy jest bowiem tą porą roku gdy wzrasta liczba zdarzeń z udziałem tej kategorii uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi jak również niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych w tym brak elementów odblaskowych sprzyjają niebezpiecznym sytuacjom na drogach.

    Podczas akcji policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale też bacznie przyglądali się czy piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego. Niestety statystyki nie są imponujące. W ciągu kilku godzin akcji funkcjonariusze interweniowali ponad 100 razy wobec pieszych i kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzali zagrożenie na drodze. Wśród 71 wykroczeń ujawnionych i popełnionych przez pieszych najczęstszym błędem było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Ośmiu pieszych przyłapanych zostało na braku elementów odblaskowych po zmroku, poza terenem zabudowanym. Wobec pieszych, którzy popełnili wykroczenia policjanci nałożyli mandaty karne, za drobne przewinienia pouczyli. Tym zaś, którzy nie byli wyposażeni w elemeny odblaskowe wręczali kamizelki i odblaskowe zawieszki. Kierowcy z kolei otrzymali mandaty między innymi za nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Sześciu rowerzystów ukarano za jazdę rowerem po przejściu dla pieszych.

    Działania "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" to przede wszystkim uświadamianie tej kategorii uczestnikom ruchu drogowego,  dlaczego tak ważne są odblaski. Pamiętajmy by uniknąć tragicznych zdarzeń należy być ostrożnym i pamiętać o obowiązku używania elementów odblaskowych. Za brak elementu odblaskowego pieszemu poruszającemu się poza terenem zabudowanym po zmroku, grozi mandat karny.

J.K.

Powrót na górę strony