Aktualności

KWP: Konferencja podsumowująca projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”

Data publikacji 12.10.2015

Dzisiaj rano w Zamościu rozpoczęła się konferencja podsumowująca projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji lubelskiej, KGP, Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej. Główny cele projektu to wypracowanie wspólnych metod działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych.

Konferencję otworzył nadinsp. Dariusz Działo - Lubelski Komendant Wojewódzki Policji. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz oficer łącznikowy polskiej Policji na Ukrainie. Stronę ukraińską reprezentował generał Policji Petro Szpyha - Naczelnik Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim oraz funkcjonariusze wydziałów.

Projekt „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowany był  przez KWP w Lublinie w partnerstwie z Zarządem MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Jest on odpowiedzią na potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców terenów przygranicznych. Bowiem walka z przestępczością zorganizowaną, przemytem,  czy nielegalnymi migracjami wymaga współpracy z naszym sąsiadem i stałej wymiany informacji.

Założeniem projektu był rozwój sieci współpracy pomiędzy KWP w Lublinie a funkcjonariuszami z obwodu wołyńskiego poprzez ustanowienie wspólnych metod działania, m.in. zdobywania dowodów popełnienia przestępstwa, podczas realizacji działań zapobiegających i zwalczających przestępczość zorganizowaną i przemyt. Kolejny cel to zapewnienie specjalistycznego sprzętu dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy. Sprzęt w postaci samochodów ze specjalistycznym wyposażeniem  przeznaczony został właśnie  do zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz przemytu.

Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami to kolejne założenia projektu. Miały temu służyć  warsztaty  realizowane zarówno na w lubelskim garnizonie policji jak i w obwodzie wołyńskim Zarządu MSW. Dotyczyły  zapobiegania i zwalczania różnych form przestępczości o charakterze transgranicznym (przemyt, przestępczość zorganizowana).        W listopadzie ubiegłego roku w Zamościu lubelscy oraz ukraińscy funkcjonariusze wzięli udział w kilkudniowych warsztatach szkoleniowych. Uczestnikami byli funkcjonariusze zajmujący się przestępczością kryminalną, a w szczególności przemytem dzieł sztuki, zwalczaniem przestępczości narkotykowej, poszukiwaniem osób zaginionych i osób, które dopuściły się przestępstw, a także przestępczością w zakresie handlu ludźmi. Partnerzy wymienili się również doświadczeniami w zakresie wykorzystania elektronicznych dokumentów płatniczych, a także zwalczaniem nielegalnego obrotu zwierzętami zgodnie z Konwencją Waszyngtońską. Jednym z tematów była też przestępczość akcyzowa i podsumowanie w tym zakresie wspólnych osiągnięć.

Ten projekt to nie tylko rozwój współpracy i wymiana doświadczeń, ale też realne wsparcie materialne. W ramach tego projektu zaplanowano zakup specjalistycznych samochodów osobowo-terenowych dla obu partnerów. W lipcu 2014 roku podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji lubelski garnizon wzbogacił się o 42 pojazdy  marki Nissan Pathfinder. Samochody  zostały wyposażone dodatkowo w kamery termowizyjne, aparaty cyfrowe, reflektory oraz walizki kryminalistyczne.  Auta trafiły do 10 komend miejskich i powiatowych na terenie województwa lubelskiego. Kolejnych 25 radiowozów marki Kia Sportage zostało przekazanych lubelskim stróżom prawa w lipcu b.r., zaś na początku października - 7 samochodów marki Skoda Yeti.

Wsparcie techniczne w postaci 38 samochodów osobowo-terenowych marki Isuzu  otrzymali także funkcjonariusze z obwodu wołyńskiego.  Pojazdy  wyposażone są dodatkowo w kamerę ręczną i termowizyjną, aparat cyfrowy, walizkę kryminalistyczną oraz reflektor ładowalny. Wartość zakupionych pojazdów to kwota 1 mln 650 tys. Euro. Do uroczystego ich przekazania doszło na początku września w Łucku. Posiadanie takiego rodzaju taboru wpłynęło na  poprawę wyposażenie jednostek działających w strefie przygranicznej. Z pewnością przyczyni się też to do efektywnej realizacji działań podejmowanych w mniej dostępnym terenie. Korzystając z wizyty na Ukrainie,  lubelscy stróże prawa mieli także okazję by wziąć czynny udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych  przez ich partnerów z obwodu wołyńskiego.

Wartość całego przedsięwzięcia to suma 4.324.803 Euro, z czego dofinansowanie to kwota 3.892.322.70 Euro.

Uczestnicy konferencji podczas dzisiejszej będą  dyskutowali o wpływie projektu na poprawę stanu bezpieczeństwa w strefie przygranicznej oraz o perspektywach przyszłej współpracy.

 

 

 

Powrót na górę strony